Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Szentes, felsőpárti református templom

(Csongrád)

Szentes református lakossága jelentősen gyarapodott a 19. században. Ezért 1871-ben a presbitérium szükségszerűnek találta, hogy egy új templom épüljön a Felsőpárt városrészben, mivel az túlságosan távol esett a Nagytemplomtól. Sajnos a templom megépítése csak 1909-ben, Kálvin János születésének 400. évfordulóján került napirendre. A beérkező 10 pályamű közül Dobovszky József tervét fogadták el, aki többek közt a ráckevei és a tiszakécskei református templomot is tervezte. A kivitelezési munkálatokat Oláh Lajos építőmérnök és Szathmári Pál asztalos mester végezte, mindketten Szentesről valók. A munkálatokat 1912. szeptember 17-én kezdték el. A lehullott jelenős mennyiségű csapadék miatt az alapkőletétel eltolódott, csak 1913. május 12-én történt meg Futó Zoltán esperes szolgálatával. A templomot 1914. május 10-én vette birtokba a gyülekezet, felszentelésére május 24-én került sor Baltazár Dezső püspök szolgálatával. A parókia 1912 őszén készült el.

A Vörösmarty és a Jókai utca sarkán, északnyugat-délkeleti tengelyben áll a késő szecessziós stílusú, kereszthajós református templom. Tornyának magassága megegyezik a Nagytemploméval, 43 méter, ebből a falmagasság 26, a sisak 14, a toronygomb és a csillag 3 méter. Bélletíves bejárata mellett, kétoldalt falpillérek ugranak előre a falból. Az órával kapcsolatos érdekesség, hogy bár a számlapok a harangok fölött vannak, maga az óraszerkezet a harangok alatt van elhelyezve. A torony két oldalán lépcsőtornyok húzódnak. Az egész templom külseje vöröstégla burkolatú, vakolattükrös részei fehérre vannak meszelve. Kereszthajója trapézszerűen záródik. Ablakai félköríves záródásúak, illetve kör alakúak.

Belsejének értéke, hogy tisztán áttekinthető. Minden építészeti eleme tisztaságot, nyugalmat sugároz, ugyanezt támasztja alá a falak fehérsége és puritánsága. A teret csúcsíves fiókos dongaboltozatú Rabitz-mennyezet fedi. Az ülőhelyek száma 700, az állóhelyeké 360. A hosszhajó végében az úrasztal, a szószék és a Mózes-szék helyezkedik el. A vaspilléreken nyugvó karzat mellvédjén ízléses majolikadíszítések láthatók. Az orgonát Angster József készítette1928-ban, kétmanuálos, 13 regiszteres. A főhajó 25 méter hosszú és 10 méter széles, melyet kétoldalt egy-egy 3X8 méteres, trapéz formájú térbővület egészít ki kereszthajóként.

A templom építésével egyidejűleg három harangot készítettek, amelyek 1750, 750 és 450 kg-osak voltak. 1917-ben mindhárom harangot elrekvirálták. Jelenleg két harangja van a templomnak. 1921-ben készült a 707 kg-os nagyharang az elhurcolt három harang helyébe. Feliratában megörökítették a régi harangok adományozóit: özv. Zsoldos Ferencné Nagy Vilmát, Csúcs Lajost, Mátéffi Lászlót és nejét, Csúcs Erzsébetet, özv. Horváth Jánosné Kristó Nagy Esztert. Továbbá a harangon olvashatók a jelenlegi harang adományozói is: Filó János és neje, Gaál Róza, leányuk Szatmári Ernőné Filó Laura, Bazsó Erzsébet és Ruks Molnár János. A harangot Szlezák László öntötte Budapesten 1921-ben. A kisharang 102 kg-os és a magyartési szórványgyülekezetből került a toronyba 1980-ban. Felirata szerint Szlezák László műhelyében készült Budapesten 1949-ben Gilicze László lelkészsége és Soós Imre gondnoksága idején.

A templomhoz jelenleg közel 2000 református lakos tartozik, akiknek közel fele nyilvánul egyházhoz tartozónak. Egyházfenntartói járulékot 120 család fizet. Az istentiszteleteken átlagosan 40-70 fő jelenik meg. Vasárnap 9 órakor gyülekezeti istentiszteletet, 10 órakor konfirmáció-előkészítő alkalmat, 11 órakor gyermek-istentiszteletet, este 6 órakor pedig ismét gyülekezeti istentiszteletet tartanak. Lelkipásztora Gilicze András esperes-lelkész. A presbitérium 18 tagú.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc