Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | HarangokA belső tér:


Monor, Református Kistemplom

(Pest megye)

 Az I. világháború utáni rövid jólléti időszaknak köszönhetően jelentősen nőtt a település lélekszáma. A lakosság szaporodásával kelet felé újabb és újabb lakóházas negyedek épültek. Az egyetlen egyházközség egyre nehezebben tudott a megnövekedett számú egyháztagok mindegyikével foglalkozni, másrészt különösen a vasútállomáson túl élő idősebb híveknek nagy erőfeszítést igényelt a templomig eljutni. Szükségessé vált egy új református templom megépítése és gyülekezet megszervezése a városnak ezen, a Nagytemplomtól távol eső részén.


A templomépület a városközpontba vezető Ady Endre út mentén áll. 1936 és 38 között épült Miszlovszky Sándorné és Burján Eszter adományából. Homlokzat előtti, 16 méter magas. Kiszélesedő földszintjén jutunk a belső térbe. Az ajtó fölött Biblia díszítmény van, benne a görög ábécé első és utolsó betűjével (alfa és ómega). A kapu fölött kerek ablak, följebb a harangház egyszerű, félköríves ablaka áll, egyszerű gúlasisak fedi a tornyot, csúcsán csillaggal. A templomtest oldalsó három-három ablaka boltíves, az apszis falán kisebb kör alakú ablakok vannak.

Kicsi, egyszerű, de hangulatos, vajszínűre festett belseje 6 méter széles és 12 méter hosszú, 100 ülőhelyes. A belső tér a nyolcszög három oldalával záródik. Ablaküvegei sárga és kék színűek, illetve színtelenek. Orgonája nincs. Istentiszteleteken az 1938-ban Frauendorfer László asztalosmester által készített szószék mellett álló harmónium tölti be zenével a templomot. A szószék előtt a reformátusoknál megszokott elrendezésben az úrasztala áll.

A toronyban két harang függ. A nagyobbik 180 kilós, Gombos Lajos 1970-ben készítette. A 35 kilós kisharangot pedig egy helybéli vasöntőmester készítette 1950-ben. Volt még egy II. világháborúban idekerült harangja is, mely az erdélyi Fintaháza harangja volt azelőtt.  Ezt sajnos vissza kellett adni eredeti tulajdonosának. Több mint 20 éven keresztül szolgálta az egyházat. Hangját a jelenlegi nagyobbik haranggal kívánták pótolni.

A templomkertben van a parókia, a harangozó lakása és a gyülekezeti ház, a lelkészi irodával. Az egyházközséghez jelenleg kb. 1200 hívő tartozik, szórványa a közeli Monorierdő kb. 300 reformátussal. Velük együtt 1500 a gyülekezet létszáma. Lelkésze 2003-ban Vladár István. A presbitérium 16 tagú. Templomi istentiszteletet Monoron vasárnap 10, Monorierdőn 8 órakor (a katolikus templomban), bibliaórát szerdán télen 18.00-kor, nyáron 18.30-kor tartanak.

 

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc