Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

A torony nélküli állapot:

A harang-és toronyszentelésen készült képek:
 

Fót, kisalagi református templom

(Pest megye)

A Fót közigazgatása alá tartozó Kisalag vidékét 100 évvel ezelőtt még pusztaságként jelölték a térképek. Kund László földesúr vette meg, és parcellázta fel a területet avval a céllal, hogy a Budapesten dolgozók itt építsenek lakást. Kezdetben Dunakeszihez tartozott, majd 1951-től Fóthoz. Napjainkban kb. 5-6000 a kisalagi lakosok száma. A gyülekezet története az 1920-as, '30-as években kezdődik, amikor az itt élők magánlakásoknál gyűltek össze egy-egy bibliaóra, istentisztelet alkalmával. Az első ránk maradt dokumentum egy 1935-ben készült úrasztali kehely és tál, amelyet Flecska József és neje, Lénárd Júlia adományozott. Az '50-es évek közepén az akkori rendszer betiltotta a házi alkalmakat. A '70-es évek elején az egyik gyülekezeti tag házánál ismét tartottak bibliaórákat, később az iskolában és az idősek napközi otthonában is lehetőség nyílt az alkalmak megrendezésére.

1990-ben magánszemélyek telket vásároltak az egyház számára istentiszteleti hely építése céljából. Az eredeti tervekben egy jellegzetes, szokványos megjelenésű falusi templom állt. A jelenlegi terveket Elekes László készítette, statikus tervező: Nemes Szilárd. Az akkori fóti lelkipásztor, Végh Tamás különösen fontosnak tartotta az új gyülekezeti hely kialakítását a település ezen részén. Az építkezés 1992-ben kezdődött meg önerőből, a kisalagi hívek adományából és önkéntes munkájából (pl. több asszony is dolgozott az építkezésen). A falak egy lebontott, budapesti gyár tégláiból készültek.  Miután Végh Tamás más egyházközséghez került, az építkezés 2 évig megtorpant, majd 1997-ben indult meg ismét. 1995 végétől tartottak az alagsorban istentiszteleteket, kb. 20-25 résztvevővel. 2000. október 31-én került sor a hálaadó istentiszteletre, amikorra elkészült a felső szint is, a tulajdonképpeni templomtér. A padok egy évvel később, 2001 októberében készültek el, egészen addig egyszerű székek voltak a templomban. 2002-ben mondta ki az egyházmegyei közgyűlés a Fót-Kisalagi Egyházközség létrejöttét, ebben az évben került sor a presbiterek fogadalomtételére is.

Kisalag főutcájáról, a Németh Kálmán útról jól látható Fót legfiatalabb temploma, mely nem csak a tulajdonképpeni templomot, hanem a lelkészi irodát, konyhát, gyülekezeti termet, raktárhelyiségeket is magába foglal. Utóbbiak az alagsorban nyertek elhelyezést. Az előcsarnokból felfelé vezető lépcsőn a templomtérbe jutunk, mely 13 méter hosszúságú és 6,8 méter széles, ülőhelyeinek száma 130. A padok párhuzamos elrendezésűek. A bejárattal szemben található az úrasztala, tőle balra a harmónium (orgona nincs a templomban), jobbra pedig a szószék. A szószék mögötti bejárat felett olvashatjuk: "Engem keressetek és éltek!". Még följebb két ólomüvegablak látható egyházi jelképekkel. A famennyezetet díszítő faragványok egy helybéli fafaragó művész munkáját dicsérik. A bejárattól az úrasztal felé haladva: a Tízparancsolat táblái, Jézus keresztje szőlőfürtökkel, a keresztyén csillag, illetve az alfa és ómega szintén szőlőfürtökkel. A bejárat feletti felirat: "Elég neked az én kegyelmem" (II. Kor.12.9).

Külső megjelenésében jól alkalmazkodik a környék házaihoz. Ablakai a tetőzetből kissé előreugranak. Tornya és benne a harang 2006-ra készült el a kicsiny gyülekezet kézzelfogható csodájaként. A fényképek egy része még abból az időből való, amikor a templom melletti zöldséges üzletet keresték azok, akik a templomot akarták megtalálni. Ma Istennek hála, már messziről lehet látni a tetőzeten ülő, nyújtott sisakú tornyot. Benne a harang 140 kg-os, Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban.

 

Az egyházközség területén kb. 1200 református él. Kb. 400-an kapcsolódnak az egyházhoz. Az istentiszteleteken kb. 70-en jelennek meg, de a nagy egyházi ünnepeken nem egyszer kevésnek bizonyult a 130 ülőhely. Vasárnapi istentiszteleteket délelőtt 10 órakor tartanak. A gyülekezet első saját lelkipásztora Mezei Tibor Imre. 2002-ben 12-en konfirmáltak. Több mint 100 gyermekkel foglalkozik az egyházközség.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc