Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Újkér-Felszopor, Urunk mennybemenetele római katolikus templom

(Győr-Moson-Sopron megye)

Írta és fényképezte: Mesterházy László

Története és leírása

Szoport egy 1264-ben kelt oklevél említi először az ómagyar "Terra Zupur" néven. A templomról 1338. 06. 01-én kelt osztálylevél tudósít bennünket. 1347. 07. 25.-én kelt oklevél szerint a "Szent Márton" templom kegyúri jogát osztatlan állapotban hagyják. A templom a hitújítás idején az evangélikusoké lett. Újkér filiája, de néha anyagyülekezetként is működött. 1604-től Hollósy János, 1610-től Stephanidesz Mihály, 1644-től 1646-ig Skriba János volt az evangélikus lelkész. 1661-ben a rekatolizált Nádasdy Ferenc elfoglalta és visszaadta a templomot a katolikusoknak. A szoporiak az országgyűléshez fordultak segítségért. 1670-ben Szelepcsényi György esztergomi érsek a király nevében visszaadta a templomot a katolikusoknak. 1671-ben ismét evangélikus egyházlátogatás történt Felszoporon. 1683-ban a Bécs alá vonuló török had tatár segédcsapata megrongálta és felgyújtotta a templomot. 1697-ben már katolikus püspök a romos templom látogatója. 1661-től 1714-ig felváltva hol a katolikusok, hol az evangélikusok használják, akkor véglegesen katolikus lett. 1733-ban a templomot felújították. 1792 és 1830 között nem miséznek, de jegyzik az egyéb bevételeit. 1796-ban kelt levélben a község elöljárósága kéri a falu nagy szülöttét Szily Jánost, Szombathely első püspökét, építtessen új templomot. 1825-ben kérik a szopori hívek a győri káptalan engedélyét a templom felújítására. 1830. 07. 15.-én az újkéri plébános értesíti a győri püspököt, hogy a restaurálás a hónap végére elkészül. 1845-ben Stettner Máté udvari tanácsos makkoshetyei birtokos Jézus mennybemenetelét ábrázoló oltárképet vásárolt Bécsben, és ettől kezdve már nem "Szent Márton" püspök volt a templom védőszentje, hanem "Urunk menybemenetele" a titulus. 1958. 08. 23.-án Varga Ferenc felszopori születésű csepregi káplán felfedezte a középkori eredetű Szent János apostolt, ábrázoló freskót, a restaurálásra váró templomban. A 13. vagy 14. században készült freskót valószínűleg a 19. század eleji restauráláskor takarták el, mert 1832-ben Szent János apostolról képet festtettek. A templomban Szent János napján a 1960-as évek végéig szenteltek bort. A templom restaurálása az OMF közreműködésével 1990-ben befejeződött. A munka során feltárt középkori részek is bizonyítják az oklevelek hiteles adatait. Az egykori felszopori kistemplom -mely 1950-től közigazgatásilag Újkérhez tartozik- méltón gazdagítja megújult formában műemlék templomaink sorát.

Irodalom:

Varga Ferenc: Adatok a felszopori kistemplom történetéhez.

Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc