Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Zalabér, Szentháromság római katolikus templom

(Zala megye)

Írta és fényképezte: Rózsásné Kubányi Andrea

Zalabér Zalaegerszegtől 30 km-re-ÉK-re a Zala folyó kanyarulatában fekszik, ősi templomos hely. A honfoglalás idején Zalabér a gyepűrendszer része volt. A 12. században a környéken a Türje nemzetség telepedett le. A falu 1247-ben fordult elő először az írásos forrásokban. Dénes bán a türjei prépostságnak adományozza barabáshidai birtokát. Papját már az 1333. évi pápai tizedjegyzék is megemlítette. Egy 1392-ben keletkezett végrendeletben egy teljes birtokrészt hagytak a béri templomra és papjára.

A templomot valószínűleg a Béri család egyik tagja építtette a 14. században. Az építmény a török dúlások miatt 1555-re megrongálódott. Szigetvár és Kanizsa elestével Zala megye a török birodalommal lett határos. Ezért a Zala völgyében lévő kőtemplomokat, kastélyokat várrá alakították át, hogy megakadályozzák a török előrenyomulását. A megyei törvényszék Bér várának védelmét az Ányos családra bízza, akik helyrehozatták a béri templomot és Szent Miklósra szentelték fel.1644-ben a török sikertelenül ostromolta a béri várat, a szentgróti vitézek segítségével visszaverték a támadást, a csata a mai zalebéri templom mellett volt, ahol 20 magyar vitéz is elesett.

1790-re azonban a templom állapota erősen megromlott, falai omladoztak, teteje beázott. A súlyos károkat kisebb javításokkal már nem lehetett orvosolni, ezért az egész templomot ujjá kellett építeni. 1793-ben meghalt Zalabéri Horváth Ferenc akkori földesúr és a helyi templom kriptájában temették el, oda, ahova Zalabér nemes családjai évszázadok óta temetkeztek. Ugranovics Franciska, Horváth Ferenc özvegye, hogy elhunyt férjének méltó emléket állítson, saját költségén a romos falakat elbontatta, és teljesen új templomot építtetett. A zalabéri plébániát új kegyszerekkel is ellátta, így a templom főkegyúri jogát is megszerezte a Horváth család számára. Az oltárkép fölé vélhetően az építtető iránti tiszteletből az egyesített Ugranovics-Zalabéri Horváth címer került, és látható ott a mai napig.

A 18-század közepétől Szentháromság lett a templom titulusa. 1913-ban a hívek adományából színes üvegablakok és új orgona került a templomba, amelyet 2003-ban teljesen felújítottak.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc