Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

A templombelsőről készült fényképeket Vidovics Ferenc készítette

Szent Miklós- (ortodox) templom

(Csongrád megye)

Írta és fényképezte: Bajkó Ferenc

A szentesi belváros legkisebb temploma a Kossuth tér szomszédságában helyezkedik el. A Szentesen otthont talált görög kereskedők 1726-tól érkeztek, különálló egyházközséget 1784-ben alapítottak. 1786-ban épült fel templomuk torony nélkül, a tornyot csak a XIX. század elején húzták fel.

A Szent Miklós tiszteletére szentelt, 20 méter magas tornyú templom a város legrégebbi műemléke. Kicsiny mérete ellenére a város apró ékkövét képzi. A templom padlózata az utcaszint alatt kb. 1,5 méterrel van. Homlokzat előtti tornyát két főpárkány tagolja. A belsőbe a torony alatti, kosáríves ajtó vezet, fölötte vakablak, még följebb két rácsos ablak félköríves záródással. A torony főpárkánya falatt az íves kiképzésű toronysisak zöld színű. Az oldalhomlokzat ablakai félkörívesek. Az oldalsó bejárat kosáríves, fölötte Szent Miklós képe látható. A szentély félkörös záródású, a tetőgerinc csúcsán kereszt magasodik. Az épület külső hossza 16, szélessége 8,5 méter. A tetőgerinc kb. 10 méter magas.

Belseje kicsi, egyszerű, teremtemplom jellegű. Nagy érték a 39 képből álló, copf (klasszicizáló későbarokk) ikonosztázion, a képfal, amely a görögkeleti templomokban a hajót hivatott elválasztani a szentélytől. Stefan Tenecki festette. A királykapun az Angyali üdvözlet és az Örömhírvétel, fölöttük a megváltó alakja látható. A királykapu bal oldalán Szent Mihály arkangyal, efölött Ábrahám áldozata. A királykaputól jobbra Szent István vértanú, fölötte az Úr látogatása Ábrahámnál. Még kijjebb haladva bal oldalt a Tanító Krisztus, jobb oldalt a Trónoló Istenanya képe; a két szélén Szent Miklós és Keresztelő Szent János ikonja.

A második sorban középen a Könyörgés ítélő Krisztusa, kétoldalt Mária és Keresztelő Szt. János. A második sor többi képe az előbbi három kép két oldalán a 12 apostolt ábrázolja. Balról jobbra haladva: Tamás, Bertalan, András, Márk, Máté és Pál; a középső három kép túlsó oldalán: Péter, János, Lukács, Jakab, Simon és Fülöp. A kosáríves záródású ikonfal legfölső sorában középen Jézus, Mária és János látható, két oldalán a próféták ikonjai. Bal oldalt: Mózes, Simon, Zakariás, Izaiás, Gedeon; jobb oldalt: Áron, Dávid, János, Ábrahám, Illés és Jeremiás.

A templom tulajdonjogát illetően nemrég viták merültek fel a Csongrád Megyei Földhivatal és a Magyar Ortodox Egyházmegye között. A per néhány éve zárult le, s az épület az egyházé maradt. Az ezredforduló után új külsőt és belsőt, teljes felújítást kapott a templom. Jelenleg a város legjobb állapotban lévő, leggondozottabb temploma. Előzőleg 1982-83-ban volt felújítva.

A város maroknyi görögkeleti lakosainak számára minden hónap utolsó vasárnapján és ünnepnapokon tartanak istentiszteletet 10 órai kezdéssel.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc