Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Balassagyarmat, evangélikus templom

(Nógrád megye)

Írta és fényképezte: Vizler Imre

A homlokzati toronnyal ellátott barokk templom 1781-1784 között, más forrás szerint 1785-ben épült a vármegye egykori vesztőhelyének dombjára. 1786. november 6-án felszentelték. A nyugati homlokzat elé lépő torony alapkövét 1793-ban helyezték el. A rézlemezekkel fedett toronysisakra 1808-ban tűzték fel a keresztet, amely kétszáz évig állta az idők viharát. Cseréjére 2008-ban került sor. A leemelt keresztet a templomhajó déli falán vitrinben helyezték el. A bal oldali felirat a toronysisak fejújításában résztvevőknek mond köszönetet:

"Köszönet a támogatóknak: Oktatási és Kulturális Minisztériumnak, mint fő támogatónak, a Nógrádi Evangélikus Egyházközségnek, Balassagyarmat Város Önkormányzatának valamint a balassagyarmati evangélikus gyülekezet tagjainak, akik révén a kerek évfordulón megvalósulhatott a toronysisak felújítása. Emlékül állítva a templomszentelési ünnepen 2008. november 9-én."

A jobb oldali felirat:

"1808 - 2008
Kétszáz esztendőn át ez a kereszt mutatott az ég felé a balassagyarmati evangélikus műemlék templom tornyán - emlékeztetvén a hívek (sic!) Krisztus értünk vállalt szenvedésére és hívogatván a vele való találkozásra az Igében és szentségekben. Az elődökre való hálás emlékezet fejében őrizzük meg utódaink számára".

A templom 1809-ben leégett, két év múltán állították helyre és vették körül kőfallal. Alig negyedszázad elteltével (1833) restaurálták. Az orgonakarzat csak 1836-ban készült el. A második világháborút követően ismét renoválták, ekkor kapta kontyolt nyeregteteje a palafedést.
A homlokzatokat alacsony kiülési falpillérek tagolják.
A keletelt barokk templomot többször átalakították. A korábban épült kőfalat lebontották, a magaslaton épült templomhoz két oldalról egykarú lépcsők vezetnek.
A kőfal homlokzatán márványtábla emlékeztet a két világháborúban elesett balassagyarmati lakosokra.
A torony alatti bejárat a kórus alá vezet, melyet négy, toszkán fejezetű, alacsony oszlop tart, ezek heveder ívei között hat csehsüveg boltozat. A kórus mellvédje középen kidomborodik.

A templom oltára kőből épült, díszítésül márványozást utánzó festéssel látták el. A magas talapzaton álló két-két pár oszlop közötti oltárkép a gyógyító Jézust ábrázolja.
Kubányi Lajos alkotása 1891-ből.
Az oltárépítmény oszlopai magas talapzaton állnak, az általuk tartott gerendázat szélein gerezdelt empire urnák állnak, az ívelt oromzatban Istenszeme motívumot helyeztek el.
A fából készült szószék hangvetője fölött kereszt, belül a Szentlélek jelképe látható. A szószék-kosár oldalán oszlopok által határolt fülkékben a négy evangélista festett, fából faragott szobrát látjuk.
Említésre méltó az ugyancsak gerezdelt fedéllel ellátott keresztkút.
Az orgonát 1862-ban építette Czirák Mátyás.

Irodalom

Borossay Katalin: Evangélikus templom. Magyarország műemlékjegyzéke. Nógrád megye. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. Bp., 2005

Bojár Iván - Voit Pál - Baranyai Béláné: Balassagyarmat. In Magyarország műemléki topográfiája III. kötet. Nógrád megye műemlékei. Akadémiai Kiadó. Bp., 1954

Genthon István: Magyarország műemlékei. Akadémiai Kiadó. Bp., 1951

Kemény Lajos - Gyimesy Károly dr.: Evangélikus templomok. Athenaeum Bp., 1944

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc