Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Balassagyarmat, Szentháromság római katolikus templom

(Nógrád megye)

Írta és fényképezte: Vizler Imre

A ma álló templom két elődjéről vannak feljegyzések: egy, a feltehetően a középkorban épült templom 1634-ben még ismert volt, majd 1695-97 között építettek újabbat. A város egyik kegyura, Balassa Pál kezdeményezésére létesült a mai Szentháromság templom, építése 1746-ban fejeződött be. A kegyurak nem fukarkodtak, a berendezés gazdagságát az 1755-ös egyházlátogatási jegyzőkönyv méltatja. Révay Antal püspök kereken 250 évvel ezelőtt, 1759. augusztus 20-án szentelte fel az új Istenházát, és helyezte el a szentről nevezett egyik mellékoltáron Szent Felicián testereklyéjét, amelyet a templomépítő Balassa XIII. Kelemen pápától kapott.

A templom ma a város forgalmas főutcájának zárt sorában áll, jobbról kerítéssel övezett kerttel csatlakozik a mellette lévő házhoz, bal homlokzata mellékutcára néz.

DK-re néző 14 méter magas homlokzati tornya teszi szembetűnővé a városképben. A 27 méter hosszú, 12 méter széles egyszerű barokk épület építőjét nem ismerjük. A tornyon párnatagról induló bádoggal fedett sisak ül. A templomon változatos alakú és nagyságú ablak látható, mely az egyhajós, háromboltszakaszos, rövid belső teret világossá teszi. A toronytesthez kétoldalt félhenger alakú építmény simul, felnyúlva a főpárkányig.

A főhomlokzat jobb szélén magas talapzaton kőfeszület áll, corpusa fémből készült. Felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE / SZTRHÁRSZKY JÁNOS / 1866.

A főbejárat kettős ajtajának keretezése ívelt záródású. A fő-és szembenéző oltáron kívül további négy mellékoltár helyezkedik el a térben. Címzésük: Szűz Mária, Jézus Szíve, Szent Anna és Szent Felicián. Az oltárok és a szószék barokk stílusban készült.
A templomot 1906-ban felújították.

Irodalom

Balassagyarmati főplébánia. http://wwww.bgyarmatplebánia.hu/html/tortenet.html

Borossay Katalin: R. k. templom (Szentháromság). Magyarország műemlékjegyzéke. Nógrád megye. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. Bp., 2005

Bojár Iván - Voit Pál - Baranyai Béláné: Balassagyarmat. Magyarország műemléki topográfiája. III. kötet. Nógrád megye műemlékei. Akadémiai Kiadó. Bp., 1954

http://www.miserend.hu/?templom=30

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc