Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Lad, római katolikus templom

(Somogy megye)

Írta és fényképezte: Rózsásné Kubányi Andrea

Nevét az okirat alapján egy Lad nevezetű földesúrtól nyerte, aki dédatyja volt egy Lad Péternek. Ő a 16. sz. elején II. Ulászló magyar királytól vásári kiváltságot kapott. Egyes írások szerint 1332-ben már volt a falunak plébániája. A törökökkel vívott harcok idején Szigetvár közelsége révén feltehetően a plébánia is elpusztult, a falu lakosságáról sincs sok történelmi feljegyzés.

1739-ben Ausztria délkeleti részéről Stixenfeld-ről - ahol több Stix előnevű település van, mint Stixneusiedl, Stixenstein, Stixendorf - németajkú katolikusok települtek be Lad D-i részére, így ezt Németladnak nevezték el. A magyar lakosság református vallású volt, ezt a részt Magyarladnak hívták. Akkoriban Szily Ádám volt Lad földesura, Patosfa is a birtokához tartozott. A telepesek érkezése után kiosztotta nekik a gabonáját.

Hiteles okiratok tanúsága szerint 1738-ban Szily Ádám újra alapította a németladi plébániát, ahová Szigetvárról zárdabeli atyák jöttek hirdetni Isten igéjét. Első plébánosa az 1804-ben kinevezett Virág János volt.

1740 körül egy kis imaházat építettek Szent József tiszteletére, melyben harang is volt. 1792-ben a hívek adományából egy nagyobb harang megvásárlására nyílt lehetőség, melyet Keresztelő Szent János tiszteletére neveztek el és Fischer János pécsi harangöntödéjéből került ki. 22 ével később újabb harangot vásárolhattak a helybéli birtokos, Czindery László adományából, melyet Paulai Szent Vince tiszteletére készítettek Pécsett Weinbert Péter harangöntödéjében. Ezek a harangok azt imaház melletti faállványon helyezkedtek el. 1820-ban kibővítették az imaházat fatoronnyal, oratóriummal a kegyúr és családja részére, de az időjárás viszontagságai 30 év után tönkre tették. 1855-ben Czindery László 32000 Ft-os adományából egy új templomot és tornyot építtetett toronyórával, ahol három ritka összhangzatú harang szólt, melyek Pesten Schaudt András öntödéjében készültek 1875-ben. A harangokat Szent József, Szent László, szűz Szent Tekla tiszteletére nevezték el. A torony mellett Péter és Pál szobrai láthatóak.

A templomnak két imacsarnokot építettek, egyet a kegyúri család, másikat a helybéli tisztség és a fíliákból érkező úri családok számára.

1976-ban a hívek adományából és kétkezi munkájából tatarozták a templomot. 1979-ben szentelte meg Paskai László megyéspüspök a kívülről megújult templomot, 1980-ban állították föl a szembemiséző oltárt a szentéjben.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc