Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Ócsa, Szentháromság-(római katolikus) templom

(Pest megye)

Írta és fényképezte: Bajkó Ferenc

A török pusztítások után elnéptelenedett település lakói visszaköltözésük után kálvinista hitre tértek. Birtokukba került az igen rossz állapotban lévő premontrei templom. A katolikus vallás a 18. században az ellenreformáció útján éledt újjá, amikor katolikus lakosokat telepítettek be. Eredeti templomuk visszaszerzésére több próbát is tettek, még pénzösszeget is ígértek érte, mindhiába. Új templom építésébe kezdtek. Először csak egy szerény kápolnát emeltek 1754-ben, mely hamarosan kicsinek bizonyult.

1774-ben kezdték el építeni és 1777-ben került felszentelésre az ócsai katolikusok ma is álló második temploma, melyet Mayerhoffer András tervezett. Tornya a jelenleginél kisebb, egyszerűbb formában épült fel, 1993-ban Juhász Károly tervei szerint épült át. Az épület egységes barokk stílusú. 2-2 oldalsó ablaka szegmensíves.  A kb. 20 méter magas, a homlokzat síkjába illeszkedő tornyon a bejárat felett boltíves ablak, fölötte kör alakú ablak áll. A templom tömbjéből kiemelkedik a harangház, melyet az attól párkánnyal elválasztott toronyóra követ.

Belseje teremtemplom jellegű, 2 mellékoltárral rendelkezik. A színes ablaküvegeket 1985-ben Mohay Antal tervezte, egy-egy szent alakját vetítik elénk.  A bejárat felett, a kóruson áll az egymanuálos, Vox Coelestis változatú orgona, amelyet Angster József és fiai építettek. Az orgonával átellenben a szentélyben áll az 1838-ban Hejgő Gyula által festett klasszicista oltárkép, a Szentháromságot ábrázolja. Bal oldalt Jézust láthatjuk keresztet átölelve, jobb oldalt az Atyát megtestesítő figura áll, idős ember személyében, kezében földgömböt tart. Kettejük fölött látható Szentlélek galamb képében. Az oltárfestmény fölött timpanon keretezi az oltárt, rajta istenszem van. A diadalív jobb oldalán található a fehér festésű szószék. A freskókat 1968-ban Csiby Mihály készítette.

A toronyban lévő három harang közül a legnagyobb a Szentháromság-harang, ez 250 kilós, E hangú, 1921-ben Szlezák László öntötte,  anyagát Horthy Miklós kormányzó adományozta. Felirata: "A Szentháromság tiszteletére készítették a buzgó ócsai hívek Szűcs Gyula az első plébános idejében Szlezák László harangöntő által. Imáinkra az Atya, a Fiú, a Szentlélek küldjön áldást, vigaszt, melyet szíveinkben élő szava fakaszt."

A kisharang 180 kilogramm súlyú, A hangú, 1848-ban Schandt András öntötte Pekker György adományából. A lélekharang 80 kilós, felirat nélküli, ismeretlen eredetű.

A templom plébániát 1916-ban kapott, addig ellátott templom volt. Ócsán jelen állapotok szerint a katolikusok száma megközelíti a 4000 főt, és meghaladja a református hitűek számát. Plébánosa Tóth Péter Domonkos prépost. Szentmisét vasárnap 9 és 18, szombatonként 18 és az ünnepeket megelőző héten minden este szintén este 6 órai kezdéssel mutatnak be. A plébánia kezelése alá tartozik még Inárcs község temploma, melyhez 3200 hívő tartozik.

Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt /Zsid.11,6/

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc