Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Nagylóc, Szent Kereszt felmagasztalása templom


Írta és fényképezte: Vizler Imre

(Nógrád megye)

A község temploma, amely eredetileg a pálos szerzeteseké volt, a XV. században épült gótikus stílusban, egy hajóval. Boltozata az idők folyamán tönkrement, 1731-ben síkfödémet kap, majd 1755-ben boltozatos szentélyét említik. Nagyarányú átalakítást végeznek a templomon 1888-ban; kereszthajóval és neogótikus oldalhajókkal bővítik, a nyugati homlokzat előtt álló tornyot egy emelettel növelik, a bejáratokat, a torony negyedik szintjének nyílászárókat kőbéléssel látják el. Ebből az időből származik a templom orgonája is. A korabeli gótikus formákat a hármas támpillérek, a toronytesten részben kibontott, mérmű maradványos ablakok, és az apszis mutatja. A torony alja és a karzat alatti rész keresztboltozatos, a hajó és a szentély síkfödémű. A főoltár képe és a keresztelőkút a 18. század vége körüli.

Irodalom:

Baranyai Béláné: Nagylóc. Nógrád megye műemlékei. Magyarország műemléki topográfiája III. Akadémiai K. Bp., 1954

Borossay Katalin: Nagylóc. Magyarország műemlékjegyzéke. Nógrád megye. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. Bp., 2005

Borovszky Samu (szerk.): Nógrád vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Országos Monografia Társaság. Bp., é. n.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc