Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Győr-Nádorváros, evangélikus templom

(Győr-Moson-Sopron megye)

Írta és fényképezte: Vizler Imre

Sándy Gyula (1868 - 1953) építőművészt már életében a protestáns templomok építészeként emlegette a szakma. Pecz Samu meghívta tanársegédének tanszékére, ugyanakkor irodájának munkatársaként tevékenyen részt vett Budapest egyik legismertebb protestáns templomának, a Fazekas téren (ma Szilágyi Dezső tér) emelkedő református templom tervezésében, megépítésében. A számos magánház, bel-és külföldi középületek közül most csak 80 templomtervét emeljük ki, amelyek közül a II. világháború kitöréséig 35 elkészült, felavattatott, 8 előkészítés illetve építés alatt állt. Sándy életművének egyik kiemelkedő alkotása a Győr-Nádorvárosi evangélikus templom.

Központi elrendezésű alaprajza görög keresztet mutat, melynek szárai között kör alaprajzú kis tornyok támaszkodnak áttételesen a toronytesthez. A templombelsőben ugyancsak köralaprajzú keresztelő kápolna. A kerek vonalak arra engednek következtetni, hogy az építész a román építészet formanyelvét részesíti előnyben, ugyanakkor a magasba szökő nyolcszög alaprajzú, pártázatos torony és a finom ívelésű ablakok a gótikát idézik fel a szemlélőben. Ezt a képzetet erősíti a belső tér mennyezetformálása, a fából készült, dongákkal kiegészített csillagboltozatot.

Külön érdekessége a templomnak az előrelépő, kőoszlopokkal megtámasztott, oromzatos kapuzat és a bástyaszerűen kiképzett harangház.

Figyelemre méltó a kereszthajók ablakai, és a sekrestye párkánya alatt húzódó sgrafittó díszítés.

A templom építése 1944-ben fejeződött be, berendezése a háborút követő években fejeződött be.

Az erdélyi erődtemplomokra emlékeztető Isten-háza belső berendezését is Sándy Gyula tervezte, a kivitelezés során neves művészeket, iparművészeket foglalkoztatott: Schima B. András (ismertebben: Schima Bandi) munkája az oltár kovácsoltvas feszülete és a gyertyatartók. Borsos Miklós szobrászművész alkotása a vörös márvány keresztelőkút és bronzdomborítású fedele. A templom nevezetessége a négy evangélista, akik arcmásában magát a művészt, Egry József, Barcsay Jenő festőművészeket, és Kodály Zoltán zeneszerzőt ismerhetni fel.

Irodalom:

Déri Erzsébet (fel. szerk.): Evangélikus templomok Magyarországon. Hegyi & Társa Kiadó, Bp., 1992.

Déry Attila - Merényi Ferenc: Magyar Építészet 1867 - 1945. Urbino. Bp., 2000.

Fábián Gáspár: Nagy magyar építőművészek II. Sándy Gyula. = Lapis Angularis II. OMvH Magyar Építőművészeti Múzeum. Bp., 1998

Kemény Lajos - Gyimessy Károly dr. (szerk.): Evangélikus templomok. Athenaeum. Bp., 1944

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc