Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Ják, Szent Jakab apostol kápolna

Fényképezte: Szabó Bence
Írta: Vizler Imre

(Vas megye)

A Szent György templom főhomlokzatával szemben áll a négykaréjos alaprajzú kápolna, amely a település plébániatemploma volt, minthogy a szerzetesek az esketés, keresztelés és temetés jogát nem gyakorolhatták.

A kápolna egyidős az apátsági templommal, ezt igazolják a stílusjegyek, a díszítő elemek, de főként a téglaépületbe helyezett kőfaragványok, a timpanon záródású, két oszloppár közti bélletes kapuzat, és az orommező Agnus Dei-je. Ennek még karéjos keretezése, és az önmagukba harapó sárkányok elrendezése is megegyezik az apátsági templom déli kapujának motívumaival. A földszinti boltozatos kápolna négyzetes bordái is azonosak a Szent György templom északi hajójában alkalmazott megoldással. A kápolna ugyancsak mintául szolgált több dunántúli kápolna építésekor. Dúsan profilált főpárkánya, és a falsávokkal lizénákkal tagolt homlokzatai barokk eredetűek, fazsindelyes héjazata fölött hagymasisak koronázza a lanternát.

A Szent Jakab kápolna változatlan formában áll fenn, belső terét nem érintette a Schulek - Gyalus-féle nagy restaurálás (Körmendy, 49). Az emeletes kápolna bejáratával szemben, az északi karéjban áll az 1770 körül épített Szent Jakab apostol tiszteletére emelt oltár. A szent megdicsőülését, ábrázoló oltárképet balról Dávid király, jobbról Szent János evangélista szobra fogja közre. Az oltárt magába foglaló karéj rokokó kifestése az oltár felállítása utáni időből származik. A nyugati karéjból feljárat nyílik a kápolna felső szintjére. A középkorban feltehetően a keleti karéjban állhatott a szentély.

Irodalom: azonos a Szent György templom jegyzékével.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc