Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok


Budapest-Rákospalota, óvárosi református újtemplom

(Budapest)

Írta és fényképezte: Vizler Imre

A Kossuth utcában, a templom helyén volt telek-együttesen állt Rákospalota régi, többször, utoljára 1890-ben átépített községháza. 1890-ben. Ekkor toldották meg az épületet új szárnnyal, amely az akkori falu lebontott börtönszobája helyére került. A terveket Maly Vilmos készítette, a kivitelező Juhász Mihály és Adametz Imre volt. A bővítések során épült fel a szegényház is. A kevésbé komfortos 16 lakás mindaddig fennállt, míg a helyi református egyház megbízottja vételi ajánlatot nem tett az ingatlanra.

A Kossuth Lajos utca 10 alatti, 1786-ban épített és többször átalakított barokk stílusú református templomot az összedőlés veszélye fenyegette. Amikor tatarozás céljából a fedélszéket megbontották, a gyengén alapozott falak kifelé kezdtek dőlni, ezért inkább lebontották.

A kiemelkedő tehetségű szervező és igehirdető lelkész, ifjabb Benkő István megbízásából az új, 600 ülőhelyes református templomot, melyet Csaba Rezső tervezett, 1938 - 1941 között építtette a 3110 lelkes egyházközség. Az avatásra 1941-ben Pünkösdjén került sor.

Az új templomba átkerült az úrasztala, a szószék, a hatregiszteres orgona, a 300 és a 450 kilogrammos harang. Egy újabb, 80 kilogrammos harangot 1999-ben önttettek.

1942-ben három harangja volt.

Irodalom

Buza Péter: Palotai tegnapok. Szerzői kiadás. Rákospalota, 2000

Dr. Kováts J. István: Magyar református templomok II. K., Athenaeum. Bp., 1942).

Millisits Máté: A budapesti református egyházközségek. = Kósa László (szerk.): Reformátusok Budapesten 1. Argumentum - ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék. Bp., 2006

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc