Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

X. kerület MÁV Telep 30
Kisboldogasszony plébániatemplom


(Budapest)

Írta és fényképezte: Vizler Imre


A templom a háború előtt

A Magyar Államvasutak alkalmazottainak lakótelepén 1924-ben jött létre a Kisegítő Kápolna Egyesület, amely a kezdeti időkben a MÁV által ideiglenesen átadott épületben nyitotta meg kápolnáját.

A jelenlegi templom 1930-31-ben épült közadakozásból, Dusek Ede és Horesnyi József tervei alapján, neoromán stílusban. Serédi Jusztinián 1931. szeptember 31-én szentelte fel Kisboldogasszony tiszteletére. Latin-kereszt alaprajzú, az apszis poligonálisan végződik. Háromszakaszos, középtornyos, keresztházas, falait az apszis kivételével támpillérek tagolják, magas lábazatát terméskő burkolja. A hajó félkörívben végződő hármas ablakait félkörív fogja össze, a középső ablak magasabb a szélsőknél, míg a harangszoba ablakainak íve egyvonalban végződik. A jellemzően díszítő motívum, a vakárkád, az apszison már nem mutatkozik. A keleti főbejáratot hegyes sisakban végződő, 28 méter magas toronypár fogja közre. A hasonlóan kialakított eredetileg 35 méter magasságú torony a háború áldozatává vált, osztozott a szomszédos kerület tornyainak sorsában. A bélletes kaput három-három bimbós fejezetű háromnegyed oszlop keretezi, az oszlopok három ívet hordanak. Az egyenes záródású kapu fölötti félköríves mezőben angyalpár fogja közre a MÁV korabeli, dekoratív szárnyas kerék szimbólumát. A kapuépítmény timpanonban végződik, amelynek felületén a korabeli leírás szerint Szűz Mária mozaikból készült monogramja volt látható.

Az apszisban áll az eredeti főoltár, amelyet Immaculata szobor díszít, Krasznai Lajos műve. Ő alkotta a templomban elhelyezett többi szobrot is.

A szentélyt körülvevő festett üvegablakokon angyalok lebegnek, liliomot és rózsát tartva kezükben. A sekrestye a leckeoldalon helyezkedik el.

A keresztház déli oltára Jézus Szíve titulust viseli. Az oltár mögötti hármas festett ablakon a Golgota látható. A túloldali mellékoltár Szent Imre tiszteletét hirdeti, az oltáron szobrával. Az aranyozott hatást keltő koronát, tunikát-köpenyt viselő, magához liliom csokrot ölelő, oldalán tőrt hordó ifjú stílusát tekintve párdarabja az 1930. augusztus 17-én felavatott Kisfaludy Strobl Zsigmond azonos tárgyú szobrának. Az oltár mögötti ablakokon Árpád-házi Boldog Margit, Szent István Szent Imrével és Magyarországi Szent Erzsébet alakját festették meg.

A kőből épült szószék sokszögű pillér talapzaton áll, kosarának mellvédjén az evangélisták jelképeit ábrázolták, a hangvetőn a Szentlélek domborműve látható. A templomban kialakították a lourdesi barlang másolatát.

Az ostrom pusztításait a hívek segítségével és a Magyar Államvasutak támogatásával hozták helyre.

Irodalom:

Horváth Miklós: A történeti templomépítészet Budapesten. Szerzői kiadás. Bp., 1946

La Rosée Erzsébet gróf: Budapest katolikus templomai. Szent István Társulat kiadása. Bp., 1938

Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala. Bp., é. n.

Szőllősy Ágnes - Szilágyi András - Hadházy Levente: Budapest köztéri szobrai 1692 - 1945. Budapest Galéria. Bp., 1987.

www.miserend.hu

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc