Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok


Tura, Mária mennybemenetele plébániatemplom

(Pest megye)

Írta és fényképezte: Vizler Imre

Története és leírása

A mai templom ősét a kutatás gótikus alaprajzú, egyhajós, a nyolcszög felével záródó szentélyű, az északi oldalán sekrestyével, a déli oldalon toronnyal bíró templomként írja le. Falait támpillérek erősítették. A templom körül bekerített temető helyezkedett el. A Rákóczi-szabadságharc idején felgyújtották a templomot, 1702-ben állították helyre. A feljegyzések szerint az anyakönyveket ugyanezen évtől kezdve vezették, melyek azonban 1945-ben javarészt megsemmisültek. A 18. század elején végbement egyházlátogatási jegyzőkönyv leírja a főoltár és mellékoltár képeit, szobrait, ezekből nem maradt fenn semmi.

A 20. század első éveiben a templomot gyökeresen átalakították, minden középkori maradványt megsemmisítettek, lebontották a támpilléreket és a szentélyt, utóbbi helyére nagyobbat emeltek. A korábbi templom hossza a mai templom diadalívéig terjedt. A berendezést 1933-ban cserélték ki.

A forgalmi csomópontban dombra emelt egyterű, keletelt, nyeregtetővel fedett templom főhomlokzata háromszögű oromzatban végződik, csúcsán kereszttel. Az oromzatban lévő ablak a padlástérre nyílik. A tagolatlan főhomlokzat egyhangúságát csak az enyhe kiülésű lizénák törik a széleken. A falsíkot falfestéssel osztották három részre, melynek közepén nyílik a kőkeretezésű, egyenes záródású bejárat, fölötte a mezőt kitöltő ugyancsak festett kereszttel. A szélső mezőkben festett üvegablakok. A déli és az északi homlokzatot ugyancsak a magyar szenteket ábrázoló festett üvegablakok törik meg.

A háromszintes torony a hajó déli oldalának első harmadában illeszkedik a templomtesthez, alsó szintjének fülkéjében népies barokk Madonna szobor ül.

Az egyhajós, tagolatlan belső tér nyugati oldalán két pillér tartja a falazott mellvédű karzatot. A diadalív hangsúlyozza a szentélyt, hátfalán a dr. Nemcsics Antal egyetemi tanár által tervezett és mozaikból alkotott Krisztus képet, ugyanő a művésze a stációk zománcképeinek, és a zsinati előírásoknak megfelelő liturgikus térnek.

Az üvegablakokon ábrázolt magyar szentek képeit dr. Kákonyi Asztrik ferences festőművész tervezte.

A hajót kazettás síkfödém fedi. A szépkivitelű padok volutában végződnek.

A templomkertben vaskerítéssel övezett, tagolt pillér tetején a Szentháromság kőbe faragott jelzetlen ábrázolása látható.

Irodalom

Borovszky Samu (fősz.): Magyarország vármegyéi és városai. Országos Monografia Társaság. Bp., é. n. [1911]

Magyarország műemléki topográfiája V. (Szerk.: Dercsényi Dezső) Pest megye műemlékei I. Akadémiai K. Bp., 1958

Tura város honlapja

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc