Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Győr, Német Ispita templom
(Szentháromság)


(Győr-Moson-Sopron megye)

Írta és fényképezte: Vizler Imre

A szűk Vörösmarty utcában az egykori német menhely hosszú, emeletes épületének helyén három lakóház állt. Az elaggott német polgárok otthonául szolgáló Német Ispitát 1745-ben alapította Haberle Farkas városi hivatalnok özvegye, Wagner Cecília, és 1765-ben nyitották meg. Az emeletes Ispita tagolatlan homlokzatán a kőkeretes, osztott üvegezésű ablakok szemöldök- és könyöklő párkánnyal vannak ellátva. A homlokzaton mozgalmas barokk fülkében, festett háttér előtt koronát viselő, barokk Madonna szobor látható.

A menhely eredetileg jobbról és balról három tengellyel vette közre a Német Ispita templomot, amely 1768-ban épült. A templom egyemeletes homlokzatán két-két pár dór lizéna fogja közre az egyenes záródású, kőkeretes bejáratot, fölötte ívesen záródó, üvegfestménnyel ellátott ablak nyílik az orgonakarzatra. A szépen tagolt főpárkányon törtívű oromfal veszi körül az órahellyel ellátott toronytestet, amelyet finom vonalú, barokk sisak fed. A dongaboltozatos, korinthoszi pillérekkel ellátott egyhajós templomtérben álló rokokó főoltárt a Szentháromság képe díszíti, a dúsan faragott tabernákulum barokk munka. A padok a XVIII. századból valók.

Irodalom:

Borbíró Virgil - Valló István: Győr városépítéstörténete. Akadémiai K., Bp., 1956

Genthon István: Magyarország művészeti emlékei I. Dunántúl. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Bp., 1959. (A mű 107. képtáblája nem a Német Ispita templomot, hanem az egri Irgalmas Nővérek Szent Annához címzett templomát ábrázolja jelen honlap tulajdonosa és e sorok írójának megállapítása szerint.)

Jenei Ferenc - Koppány Tibor: Győr. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Bp., 1964.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc