Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Győr - Újváros római katolikus plébániatemplom
(Urunk Színeváltozása)


(Győr-Moson-Sopron megye)

Írta és fényképezte: Vizler Imre

A kincstár az evangélikus gyülekezettől megváltotta a régi templomukat, annak helyén épült 1836-1841 között a klasszicizáló plébániatemplom, Frumann Antal tervei alapján.

Az egyhajós templomot kétoldalt kápolnasorral bővítették.

A vakolat-kváder díszű főhomlokzatból emelkedik ki a négyszög alaprajzú torony, amelyet klasszicizáló hagymasisak fed. A harangszoba ablakait ballusztrádos könyöklővel látták el. Az órapárkányban órákat látunk. A torony alatt hangsúlyos, timpanonban végződik az oromzat. A két háromnegyed oszlop egyenes záródású főkaput fog közre, fölötte félkörív alakú ablakkal. Ezzel azonos típusú ablakokkal látták el az oldalhomlokzatokat.

A bal oldali kápolnasor és a főhomlokzat találkozásánál vasráccsal elkerített mezőbe feszületet emeltek 1904-ben.

Irodalom:

Genthon István: Magyarország művészeti emlékei 1. Dunántúl. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Bp., 1959

Jenei Ferenc - Koppány Tibor: Győr. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Bp., 1964

* Zsebedits József plébános, kanonok úr szíves szóbeli közlései

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc