Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Győr - Sziget, Szent Rókus plébániatemplom

(Győr-Moson-Sopron megye)

Írta és fényképezte: Vizler Imre

A középkori Győr tizenkét lakott gócpontja közül az egyik a Rába torkolat két ága által közrefogott Sziget. A város házai ekkor többnyire földszintesek, és többségüket putriként kell elképzelnünk, amely "földbe ásott gödör felett vesszőkből font és sárral betapasztott falakból állt" (Jenei - Koppány, 1964, 10). A 16. századtól kezdett benépesülni az egyházi fennhatóság alatt álló Sziget, ennek ellenére a háborúk során a császári várparancsnokok a hadijog alapján a Püspökvárhoz hasonlóan a városrészt is elfoglalták. Nemcsak a győri püspökök létesítettek itt számos téglaégető kemencét, melyek termékeiből építtették a győriek házaikat, hanem pl. Salm Egon főkapitány jobbágyokat telepít le, 12 évi adómentességgel, abból a célból, hogy a hadiépítkezésekhez szükséges téglavetőkben dolgozzanak.

A városrész fekvése mély, sokat szenvedett az árvizektől. A hatalmas kolera-, pestisjárványok megtizedelték a lakosságot, amely Istenhez fordult, és a mai templom helyén Szent Rozáliához címzett kápolnát épített. A mai barokk plébániatemplom a 18. században épült, 1712-ben szentelték fel Szent Rókus tiszteletére. 1880 körül átépítették. A gazdagon díszített oltárokon, különösen a főoltáron szentek aranyozott szobrai állnak. A főoltár retabulumának oromzatán a Szent Háromság szobor ábrázolása látható. A két pár korinthoszi oszlop között Szent Sebestyén és Szent Rókus fogja közre az oltárképet, melynek felső harmadában Magyarország Nagyasszonyát, az alsó régióban szentek csoportját festette meg a művész.

Az egyik mellékoltár képén Xavéri Szent Ferencet veszik körül a járványtól szenvedők, a másikon Borromei Szent Károly bíborosi ornátusban imádkozik a városért, egy feszület előtt.

Irodalom:

Borbíró Virgil - Valló István: Győr városépítéstörténete. Akadémiai K. Bp., 1956

Genthon István: Magyarország művészeti emlékei 1. Dunántúl. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Bp., 1959

Ikafalvi Diénes Virág (szerk.): Magyarország műemlékjegyzéke 1. Országos Műemléki Felügyelőség. Bp., 1990

Jenei Ferenc - Koppány Tibor: Győr. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Bp., 1964

Valló István: Győr. Győr Barátai Körének Kiadása. Győr, 1930

Zsebedics József: A Győr-szigeti Szent Rókus templom. =Hitvallás. V. évf. 3. 2004.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc