Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

ú Budapest-Kőbánya, Szent György
római katolikus plébániatemplom

Írta és fényképezte: Vizler Imre

A kőbányai Szent László plébániatemplomtól távolabb lakó hívek a Maglódi úton felépült kórház (létesítésekor Horthy Miklósról elnevezve) kápolnájában gyakorolták hitüket, majd az ötvenes évektől, a kápolna működési engedélyének bevonását követően a környék egyik nagyvállalata engedte át istentiszteletek tartására egy helyiségét. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 1947-ben hozta létre a kőbányai plébánia területéből leválasztva az önálló egyházközséget és lelkészséget. 1948-ban az egyházközség megvásárolta a Sörgyár utca 73/a számú telket, amelyen álló vendéglő átalakításával, kibővítésével létesült Szent György titulussal egy kisméretű kápolna, lelkészlakás és iroda. Lékai László bíboros-pímás kezdeményezésére az Állami Egyházügyi Hivatal 1984-ben hozzájárult a kápolna bővítéséhez. A terveket Török Ferenc, majd Bertalan Gyula készítette, az alapkő letételére 1988. április 27-én került sor, Lékai bíboros jelenlétében. Paskai László bíboros, esztergomi érsek 1994. május 1-jén benedikálja az új templomot. Egy évvel később plébániatemplommá válik.


A meglehetősen kopár környezetben álló templom főhomlokzata, amely egyben tornya is, mintegy a templomtestből kinőve lendületes íveléssel emelkedik a magasba, a vízszintes zárólapon kereszttel. A teljesen sima felületet a felső mezőben két vízszintes metszéssel függőleges nyílás töri meg, alatta a bejárat előtetője. A torony ívelt vonalú trapéz formája köszön vissza a hajótér alakjában. A hajó hosszfalain osztott szerkezetű ablakok bocsátják be a fényt, a bejárat kis szélfogóból nyílik.

A két sorban elhelyezett padok nem zavarják a hajó szellős, laza kialakítását. Középütt, a hajó szintjéből két lépcsőfokkal fel- és előrelépve áll a fából készült lágyvonalú oltár, homlokzatán Agnus Dei-vel, az oltár mögött, mintegy fülkében, a falon feszület függ. Az evangéliumi oldalon áll az ugyancsak fából készült ambo, mögötte Szent Lászlót ábrázoló festmény, amint kiszabadítja a kun harcos fogságából a lányt. A leckeoldali falon Szent György legyőzi a gonoszságot megjelenítő sárkányt, a kép hátterében a templom ábrázolásával mintegy aktualizálva az eseményt . Ezen az oldalon helyezték el a szépvonalú keresztelőkutat. A hajó falán lévő stációképek és az említett festmények Mészáros László művei.A templom búcsúja: április 24.

A műemlékben szegény Kőbánya szakrális nevezetessége, a Szent György plébániatemplom közelében felállított, az országban egyedülálló szőlőfürtös feszület . A terméskő talapzaton álló feszületen függő, enyhén félrehajló Krisztus-test jellegzetessége, hogy szöggel átvert tenyerében szőlőfürtöt tart. A Rajna vidékén gyakori feszületábrázolást feltehetően a Bajorországból betelepült szőlőművelők honosították meg Kőbányán, a talapzat felirata szerint 1773-ban.

Irodalom:

- Esztergom-Budapesti Főegyházmegye honlapja
- Palasik Mária: Kőbánya X. kerület. Budapest városrészei 10. Ceba Kiadó. H. n., 2000
- A templom ismertető leírása

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc