Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Győr - Újváros, evangélikus templom


(Győr-Moson-Sopron megye)

Írta és fényképezte: Vizler Imre

1749-ben súlyos megpróbáltatás érte a győri evangélikusokat: a 17. század végén oly sok áldozattal épített és többször leégett fatemplomukat 1705-ben elvették és átadták a katolikusoknak.

A megoldást II. József türelmi rendelete hozott, amely ugyan fenntartotta a megkülönböztetést a magán- és nyilvános vallásgyakorlás között, az megszabta, hogy csak száz, együttélő nemkatolikus építhet saját erőforrásaiból torony, harang és utcai bejárat nélküli templomot.

A győriek először fatemplomot építettek Róth András hitsorsosuk udvarán, (1783), majd 1784-ben Rába-Rábca összefolyásánál nagy telket vettek a mai Kossuth Lajos utcában, és mivel utcára nyíló imaház nem épülhetett, ezért a telek közepére állították máig meglévő terem-templomukat, az utcasor földszintes házaiba pedig a paplakot és az iskolát, tanító- és kántorlakást helyezték el. Mára ezek az épületek emeletessé bővültek. A templom alapkövét 1784. június 1-én tették le. A következő év adventjének első vasárnapján Ráth Mátyás győri, később pozsonyi lelkész már megtarthatta első az első, hálaadó istentiszteletet. A masszív épület kibírta a franciák ostromát, amely során kilenc ágyúgolyó-találatot kapott.

A teremtemplom érdekessége, hogy a karzati lépcsőket a négyszögű alaprajz négy sarkába helyezték el. Oltára szószékoltár (1785), ékessége az Orlai Petrich Soma által festett oltárkép (1871), amely Krisztust a Getsemáni kertben ábrázolja. Korábban olasz mester megfeszített Krisztus-képe függött az oltáron. A keresztelőkút 1817-ben készült.

A templom csillárjai a hagyomány szerint a 17. században készültek Hollandiában. Az első orgonát 1791-ben cserélték ki, de díszes homlokzatát megtartották a mai, 1926-ban épített orgonán.

Irodalom:

Borbíró Virgil - Valló István: Győr városépítéstörténete. Akadémiai Kiadó. Bp., 1956

Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai. Győr vármegye. Országos Monografia Társaság. Bp., é. n.

Déri Erzsébet (szerk.): Evangélikus templomok. Hegyi & Társa Kiadó. Bp., 1992.

Jenei Ferenc- Koppány Tibor: Győr. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Bp., 1964

Kemény Lajos - Gyimesy Károly (szerk.): Evangélikus templomok. Athenaeum. Bp., 1944


Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc