Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Győr, Szent Orsolya Rend temploma
(Szent Anna templom)

(Győr-Moson-Sopron megye)

Írta és fényképezte: Vizler Imre

A rend az 1618-ben pápai jóváhagyással Merici Szent Angéla társulatából alakult. A hitbuzgalmi tevékenység mellett fő feladatuknak tekintették a leányifjúság nevelését. Miután Pichler Anna sikertelenül kísérletezett Bécsben orsolyita zárda alapításával, alapítványi pénzből Győrben négy, a mai helyükön álló házat vásárolt. III. Károly engedélyezte a győri letelepedést. Mater Alexia rendfőnöknő három társával együtt megkezdte működését, a tanítás bérelt házakban folyt.

Az épületek mellé a templomot 1762-ben építették, forrásul főként Richter Ádám adománya szolgált. Az épületeket folyamatosan bővítették, korszerűsítették oly módon, hogy 1926-ra az orsolyita nővérek óvodát, elemi (általános)- és polgári iskolát, és egy 100 személyes diákotthont működtettek az Apáca utcai soron.

A kettős lizénákkal tagolt homlokzatú templom belesimul az utcafrontba, egységet képez a volt zárdával és iskolával. Korabarokk kapuja tört párkánnyal végződik. A hajó három boltszakaszos, a szentély boltozata elliptikus. A mennyezeti freskók az orgonakarzaton Szent Ceciliát zenélő angyalokkal, a hajóban Szent Orsolya megdicsőülését, a szentélykupolán Mária eljegyzését ábrázolják. A korábban id. Dorfmeister Istvánnak tulajdonított freskókat művészét stíluskritikai alapon és hiteles művek után a kutatás Schaller Istvánban találta meg.

A szószék copfstílusú. Az orgonakarzatot rokokó farács takarja.

Irodalom:

Borbíró Virgil - Valló István: Győr városépítéstörténete. Akadémiai Kiadó. Bp., 1956.

Borovszky Samu (szerk.): Magyarország városai és vármegyéi. Győr vármegye. Országos Monografia Társulat. Bp., é. n.

Csóka Gáspár: A szerzetesrendek szerepe Győr tudományos, oktatási és kulturális életében. = http://www.vleveltar.gyor.hu/csoka.htm

Garas Klára: Magyarországi festészet a XVIII. Században. Akadémiai Kiadó. Bp., 1955. (Schaller István szerzősége, p. 68)

Genthon István: Magyarország művészeti emlékei 1. Dunántúl. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Bp., 1959

Jenei Ferenc - Koppány Tibor: Győr. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Bp., 1964.

Merici Szent Angela élete és az Orsolyarend története. Írta: Német kútfők nyomán egy kassai orsolyarendi apáca. Szent Erzsébet könyvnyomda. Kassa, 1913.

Thirring Gusztáv (szerk.): Felső Dunántúl. Turistaság és Alpinizmus…rt kiadása. Bp., 1933

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc