Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Szil, Utolsó Vacsora római katolikus plébániatemplom

(Győr-Moson-Sopron megye)

Írta: Vizler Imre
Fényképezte: Szabó Bence és Vizler Imre

A települést először Zyl néven 1322-ben említik. Az évszázadok során a Kanizsaiak, Nádasdyak végül az Esterházy család birtokolta. A hódoltság idején elpusztult, a betelepítések hatására a 18. században a Rábaköz legnépesebb falui közé tartozott.

A 16. század végén még temploma még protestáns kézen volt. Az 1959-es canonica visitatio szerint a Mindenszentek tiszteletére szentelt oltárának csak az alapja van meg, a toronyban két harang függ. A korábbi századokban ötvenévenként (1746, 1809, 1861) restaurálták. Az utóbbi megújítás során nyerhette el új, mai titulusát. A mellékoltárokat a Szent Szűz és Szent Adalbert nevét viselik. A templomot 1889-ben lebontják, helyére egy évvel későbbi befejezéssel Ullein József tervei szerint épült és berendezett neoromán stílusú templomot szentel fel (1890. október 12) Zalka János győri megyéspüspök.

A templom hossza 30, szélessége 13, tornya 32 méter magas. A kapu fölötti íves mezőt a Feltámadás angyala dombormű tölti ki. A templomtesten és tornyán kör alakú és nyílablakok láthatók. Az attika sarkain Nepomuki Szent János és az evangélista Szent János szobra áll. A négyszögletes toronysisakot a második világháborúban elpusztult sisak mintájára építették újjá.

A keletelt templom ötszöggel záródó szentélyének közepén körablak, oldalt egy-egy nagyméretű, Árpád-házi Szent Erzsébetet és Szent Imrét ábrázoló festett üvegablak látható.

A szentélyt fedő félkupola festménye Krisztus kínszenvedésének eszközeit tartó négy angyalt ábrázolja. A diadalíven Samodai József A 12 éves Jézus a templomban jelenetet festette meg.

Ugyancsak Samodai József örökítette meg a hajó falain az Újszövetség egyes történéseit. A szembenéző oltár és az ambo Borsa Antal alkotása.

A neoromán szószék hangvetőjén Mózes áll kőtábláival, a szószék palástját a négy evangélista szépen faragott szobrai díszítik.

A szószékkel szemben lévő falon, üvegezett szekrényben a Madonna finom művű fából készült szobra áll, a korábbi templomból származhat.

A 12 változatos orgona Országh Sándor alkotása.

A templomot 1987 - 1990, és 2004 - 2005 között újították fel.

A templomkert Madonna szobra 1899-ből, a feszület 1892-ből származik. A plébánia előtti Szent István büsztöt a község lakossága 2000-ben állíttatta.

Irodalom

Csatkai Endre: Sopron környékének (a soproni, csornai, kapuvári járás) műemlékei. = Magyarország műemléki topográfiája II. kötet. Győr-Sopron megye műemlékei. I. rész. Szerk.: Dercsényi Dezső. Akadémiai Kiadó. Bp., 1953.

Gimes Endre: Szil, Szany, Rábaszentandrás, Sobor, Egyed, Árpás. Győr-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal kiadása, h. n., 1975.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc