Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Csorna, Őrangyal-temetőkápolna

(Győr-Moson-Sopron megye)

Írta és fényképezte: Vizler Imre

A község új plébániatemplomának építésével egyidejűleg épült a község északi határában fekvő Őrangyal temető kápolnája a Központi Egyházművészeti Tanács tervei alapján.

A kápolna alatt húsz, örökre megváltott kripta-fülkét alakítottak. A tervezet szerint a temetkezési helyek egyenkénti ára nem haladhatja meg egy közepes nagyságú síremlék árát (400-500 pengő).

A kápolna építési költségét részint adakozásból, részint a kriptafülkék megváltási árából fedezték.

A kápolnát 1940. szeptember 15-én, Szent Mihály napján szentelte fel Wagner Mihály győri prépost-kanonok, a templom és a kápolnaépítés elindítója.

A kápolna részére Gombás Ferenc templomatya harangot adományozott. Szendi Károly kőműves a "legnagyobb gonddal és takarékossággal végezte az építési munkát, és a kápolna oltárát egészen ingyen dolgozta ki".

A kriptában helyezték örök nyugalomra (1945. október 21) Élő Pál plébános-püspöki tanácsost.

A nyeregtővel fedett, oldaltornyos temetőkápolna kívül-belül egyaránt igénytelen megjelenésű.

Irodalom:

Élő Pál (szerk.): Csornai Egyházközségi Értesítő 1940/ 29.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc