Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Békéscsaba, református templom

 

(Békés megye)

 

Írta és fényképezte: Bajkó Ferenc

 

A város félreeső kis utcájában találjuk a reformátusok jó arányú templomépületét. A századfordulótól kezdődően telepedtek be a városba a környék falvaiból reformátusok. Önálló gyülekezetté 1907-ben vált az ekkor még alig 1000 lelket számláló közösség. Hamarosan templomépítésben kezdtek el gondolkodni, ez Bogár Dániel földbirtokos és felesége, Povázsay Mária adományából meg is valósult 1912-ben. A terveket Wagner Ferenc készítette el.

 

A neoromán stílusú templom észak-déli tájolású főhajóját széles kereszthajó keresztezi. Keleti és nyugati homlokzatán a tető csonkakontyolt végződésű. A hármas tagolású ablak fölötti oromzaton ikerablak látható. Tornya 44 méter magas. Félköríves bejáratát ión oszlopok fogják közre, fölötte a karzat ikerablak látható. A harangház alatt csigamotívumon nyugvó kagylódísz látható. A hosszúkás harangablak szegmensíves. A tornyot nyolcszögletű, karcsú süveg zárja. Főhomlokzatának két oldalán lépcsőtornyok húzódnak. Egyetlen harangját Seltenhofer Frigyes öntötte 1912-ben Sopronban Dr. Debreczeni Lajosné sz. Fejér Erzsébet adományából. Tömege: 1049 kg. A harang vasárnap fél 10 előtt 5 percig, 10 óra előtt pedig 10 percig szól.

 

Belseje 280 ülőhelyes, 21,5 méter hosszú és 11 méter széles. Három szakaszra tagolódik. Az első, keskenyebb szakasz a szegmensíves kőkarzatnak és az azon elhelyezett, 1 manuálos, 11 regiszteres, 1912-ben készült, Rieger Ottó által tervezett, a templom stílusához jól illeszkedő szekrényű orgonának ad helyet. Ezután tágabb térszakaszba érkezünk, s végül a nyolcszög három oldalával záródó apszissal fejeződik be a térsor. Az apszisban, a belső tér fókuszpontjában helyezték el a Martincsek Károly asztalosmester munkája nyomán készült szószéket, melynek kosara a Mózes-széken (papi pad) nyugszik, előtte pedig a kerítéssel körbevett úrasztala, illetve a keresztelőmedence helyezkedik el. A belső tér sarkain hangsúlyos pillérek húzódnak, ezekre támaszkodik rá a Rabitz-mennyezet. Az orgona és a központi tér fölött is római keresztboltozat fedi a templomot. Kellemes, áhítatos hangulatot nyújtanak a református templomépítészetben nem gyakori, színes, festett üvegablakok. Ezek 2002-ben készültek el Szeverényi Mihály művészi tervezése és a hódmezõvásásrhelyi Rosetta BT. Üvegstúdió kivitelezése nyomán.

 

A népszámlálási adatok szerint 2001-ben 7400 református lakosa volt, míg 1911-ben, a templom felépülése után mindössze 1550-en voltak reformátusok. Istentiszteletet vasárnap 10-kor tartanak. 2007-ben lelkésze Marti Miklós lp. és felesége Marti Márta.

 

 

 

Forrás:

Várady József: Tiszántúl református templomai I. Debrecen, 1991.

Cs. Szabó István: A Békéscsabai Református Egyház története. 1987.

A gyülekezet honlapja: http://bcsre.parokia.hu/

 

 

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc