Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Esztergom, Vízivárosi Loyolai Szent Ignác plébániatemplom

(helyi nevén kéttornyú templom, volt jezsuita templom)

 

Írta és fényképezte: Vizler Imre

 

Története

 

            A törökök kiűzése után (1683) jelentek meg a Jézus Társaság (S. J.) atyái, a jezsuita szerzetesek Esztergomban. Az érsek, gróf Kollonich Lipót (+1707) templom és rendház felépítéséhez telket kér Lotharingiai Károly hercegtől. Az tíz évig tartó építkezést Petrus Ross tervei alapján gróf Esterházy Imre prímásságának negyedik évében (1728) kezdték meg. A homlokzati tornyokat akkor csak a tetőzet magasságáig engedte felhúzni a várparancsnok, hogy ne akadályozza a várbeli tüzérséget az esetlegesen bekövetkező háborús események során. A templomot Loyolai Szent Ignác tiszteletére 1738-ban szentelte fel Althann Károly váci püspök. Ugyanebben az időben épült fel a rendház. A főoltártárt és a hat mellékoltárt Baumgartner Bernát szobrász tervezte és faragta 1735-1737 között, a belső díszítést a jezsuita segítő testvérek alkották.

 

            A jezsuita szerzetesrendet XIV. Kelemen pápa 1773-ban feloszlatta, a templom gazdát cserélve előbb a pálos-, majd a bencés szerzeteseké lett. Mária Terézia 1788-ban adta át 1788-ban gróf Batthyány József érseknek, aki a rendházat plébánia épületté alakította át, és a templom a vízivárosi lakosság plébániatemploma lett. A Nagyszombatban székelő esztergomi káptalan 1820-as visszatérésével ideiglenesen főszékesegyház funkciót tölt be, ekkor építtette déli oldalához Rudnay prímás a káptalani, emeletes sekrestyét.

 

            A templom sok viszontagságon ment keresztül; kétszer szenvedett földrengéskárt, 1763-ban és 1780-ban. A tornyokat 1796-ban Batthyány hercegprímás költségén építették fel, de a jelenleg is látható meredek, egyenes toronysíkjai Simor János érsek-prímás idejéből valók.

 

            Az első világháborút követő kommün idején a csehek és a vörös hadsereg között lefolyt harc során egy cseh gránát átütötte a templom boltozatát, a melyet még a 30-as években sem javítottak ki.

A második világháború során több bombatalálat következtében a plébániatemplom szentélyboltozata beszakadt, berendezése az orgonával együtt teljesen elpusztult, csupán néhány szobor maradt sértetlen. Újjáépítése 1958-ra fejeződött be, addig használaton kívül állt. A héjazatot és a belső festést 1980 körül újították meg.

 

 

Leírása

 

 

            Az egyhajós, egyenes szentélyzáródású plébániatemplom alaprajza a római Il Gesu templom olasz barokk stílusát követi. Az épület a hazai barokk kiemelkedő alkotása. A főhomlokzatot a két hegyes, meredek sisakkal koronázott torony fogja közre. Középütt, a főpárkány fölött tört ívben végződő oromzat áll, a tetején álló Loyolai Szent Ignác sérült kőszobrát egy-egy díszváza övezi.  Az oromzat alatti homlokzat alsó szélein voluták, a lantablakot magában foglaló oromzatot lizénák keretezik.

A domború rizalitban álló ívesen kiképzett főbejárat fölött hatalmas kórusablak látható.

A háborús sérülésekig a templom hat mellékoltára a Kopácsi Sándor érsek által elrendelt restaurálás előtti állapotot őrizte. A korábbi főoltárkép Szent Ignác megdicsőülését ábrázolta, feltehetően Martino Altomonte műveként, 1736-37-ből. A Szűz Mária mellékoltár képét Werle Antal jezsuita művész festette. Az evangéliumi oldalon három mellékoltár állt,

(Xavéri Szent Ferenc, Szent József, Szent István-oltár) a leckeoldalán állt Szűz Mária oltárt

Schuknecht várparancsnok, a Nepomuki Szent János oltárt Althann váci püspök, és a Szent Kereszt oltárt Pamhackell prímási prefektus állíttatta. Az elpusztult régi orgonát 1770-ben építették.

A plébániatemplom mai belső képe az eredetihez képest puritán megjelenésű.

A hívek adományából készült márványoltárt Grősz József kalocsai érsek szentelte fel 1958. november 30-án.

(A belső felvételek a zárt ajtó üvegén keresztül készültek).

 

Irodalom

 

Dercsényi Dezső - Zolnay László: Esztergom. Képzőművészeti Alap. Bp., 1956

Genthon István: Magyarország művészeti emlékei 1. Dunántúl. Képzőművészeti Alap K. Bp., 1959

Csomortány Levente: Vízivárosi r.k. plébániatemplom (Loyolai Szent Ignác). In Magyarország műemlékjegyzéke. Komárom-Esztergom megye. Szerk.: Bardoly István – Haris Andrea. Bp., KÖH, 2006

Lepold Antal dr. - Lippay Lajos dr.: Esztergom. Buzárovits Gusztáv K. Esztergom én.

Zolnay László: Esztergom. TTIT. Hn. 1957

 

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc