Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok


Esztergom-Szentgyörgymező

Szent György plébániatemplom

 

Fényképezte és írta: Vizler Imre

 

            A szentgyörgymezői prépostság alapításának ideje bizonytalan, első ismert prépostja Deodat, nevét 1230-ban jegyzik fel. A 14. századi belviszályok után helyreállított templom a török hódoltság alatt elpusztul, az érsekség is megszűnt. Az új templom építését Sóvári Kellió Miklós prépost 1731-ben kezdi meg, de nem a korábbi helyén, amely a Szent Györgyről nevezett hegyen állt, hanem az esztergomi vártól északnyugatra. (Ezt a hegyet a Bazilika építése miatt lehordták, és szintbe hozták a várheggyel.) Az építkezés lassan haladt, Kellió Miklós halálával (1735) meg is akadt. Csáky Károly gróf prímás idején még csak a szentély, készült el, de 1756-57-ben befejezték az építkezést. Richwaldszky György kanonok, és Draveczky Ferenc prépost jelentős összeget fordított a templom berendezésére, felszerelésére.

 

            Az egyszerű megjelenésű templom homlokzata elé pilaszterekkel tagolt tornyot építettek, amelynek kiugró része tágas előcsarnokot képez. A bejárat fölötti félkörívvel záruló fülkében Szent József szobra áll. A torony magas, sima, hegyes sisakban végződik. A templom ugyancsak egyszerű belsejét, a kétszakaszos hajót és az aránytalanul hosszú, a nyolcszög három oldalával záruló szentélyt csehsüveg boltozat illetve félkupola fedi. A barokk, mozgalmas megjelenésű orgonakarzat látványos. A mellékoltárok 1841-ben készültek. A templomot többször renoválták (1836, 1856). Simor János (1813-1891) hercegprímás készíttette a mostani toronysisakot 1881-ben. A szentély boltozatára a Szentháromságot Jakobey Károly festette 1883-ban. 1921-ben a tető héjazatát újították fel.

A szentély festett üvegablaka a sárkányölő Szent Györgyöt ábrázolja. (A belső tér képei a zárt ajtó üvegén keresztül készültek.)

 

            A torony alatti előtérben emléktáblái az első világháború idején elvitt harangok pótlására beszerzett újabb harangok szentelésének emlékét, a templom 1958-as kifestésének idejét, és a toronyóra adományozójának nevét örökítik meg. 

 

            A templom déli homlokzata előtti emlékkő a második világháború szentgyörgymezői áldozatainak emlékét őrzi. 

 

            A templom melletti téren hasáb alakú, feliratos, lábazattal és párkánnyal ellátott talapzaton, esővédő tető alatt áll Nepomuki Szent János festett homokkő szobra, papi öltözékben, kereszttel, és vértanúságát jelző pálmaággal. A szobrot Fehér Mihály, a prímási uradalom hajósa állíttatott 1818-ban, korábbi helye a templom előtt volt.

 

Irodalom

 

Csomortány Levente: Szentgyörgymezei r.k. templom. In Magyarország műemlékjegyzéke. Komárom-Esztergom megye. KÖH. Bp., 2006.

Genthon István: Magyarország művészeti emlékei I. Dunántúl. Képzőművészeti Alap Kiadása. Bp., 1959.

Köztéri alkotások. Esztergom 2000 Enciklopédia 1. Szerk.: Szabó Károly. Keresztény Múzeum Alapítvány. Esztergom, 2001.

Lepold Antal dr. – Lippay Lajos dr.: Esztergom. Buzárovits Gusztáv kiadása. Esztergom, é.n.

Pálinkás László: Esztergom XVIII. századi művészeti emlékei. Szerzői kiadás. Bp., 1937.

 

 

 

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc