Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Esztergom-Szenttamás,

Szent István kápolna

 

            Szenttamás 1895-ig, Esztergom szabad királyi várossal való egyesítéséig önálló község volt. A hegy és a városrész nevét attól a prépostságtól kapta, melyet Jób érsek (1185-1203), az oltár előtt vértanúhalált szenvedett Becket Tamás (1117-1170) Canterbury érsekének tiszteletére alapított. A jelenlegi kápolna helyén a Keresztelő Szent Jánosról nevezett Árpád-kori templom állt. A prépostság a török hódoltság alatt véglegesen megszűnt.

A Szent István első magyar királynak szentelt kis barokk kápolnát az esztergomi káptalan és részben Galgóczy János kanonok építtette 1745 körül. Építője ismeretlen.

 

            A főhomlokzat klasszicizáló előépítménye timpanonban végződik, majd megismétlődik az oromzat tetején. A bejáratot kőkeret szegélyezi. Az oromzatot széles voluták kapcsolják a főpárkányhoz. A tetőn fából készült kis huszártorony nyugszik, hagyma alakú bádogsisakkal. Az enyhe kiülésű rizalitot és a fő- és oldalhomlokzatokat lizénák osztják. Az amúgy egyszerű épület látványosságai a lantformájú ablaknyílások.

 

            A korábbi berendezésből csak az eredeti oltárkép nélküli főoltár maradt fenn.  A ma látható oltárkép Szent Istvánt ábrázolja, amint átadja Intelmeit fiának, Imre hercegnek. A képet Majer István kanonok megrendelésére Jakobey Károly (1826-1891) festette. (Egyes nézetek szerint lehetséges, hogy a művész az ugyancsak Szent Istvánt és Szent Imrét ábrázoló eredeti és rossz állapotban lévő festményt másolta le).

A szentély süvegboltozatának freskója 1788 előtt már létezett, a Szent Jobbot ábrázolja, amint megjelennek előtte a betegek és koldusok gyógyulásért és segítségért imádkozva.

 

Irodalom

 

Genthon István: Magyarország műemlékei. Akadémiai. Bp., 1951.

Genthon István: Magyarország művészeti emlékei. Dunántúl. Képzőművészeti Alap. Bp., 1959.

Lepold Antal dr. – Lippay Lajos dr.: Esztergom. Buzárovits Gusztáv kiadása. Esztergom, é.n.

Nagyszandai Szekeres Margit: Jakobey Károly 1826-1891. Szerzői kiadás. Bp., 1938.

Pálinkás László: Esztergom XVIII. századi művészeti emlékei. Szerzői kiadás. Bp., 1937.

Veres Lujza: Kálvária kápolna. Szent Tamás hegy. In Magyarország műemlékjegyzéke. Komárom - Esztergom megye. Szerk.: Bardoly István - Haris Andrea. KÖH. Bp., 2006.

 

 

 

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc