Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok
A Szt. Donát-harang:


A Szt. Imre-harang:


A Szt. István-harang:


Szt. György-harang:


További képek:

Kalocsa, eperföldi Szent Imre-plébániatemplom

(Bács-Kiskun megye)

Írta és fényképezte: Bajkó Ferenc

A második plébániát 1921-ben alapították a külvárosban élő hívek ellátására. Kezdetben Tóth István lelkész mutatott be szentmiséket egy iskola összenyitható termeiben, ahol a hívek csak mintegy 10-ede fért el. 1931-ben, Szent Imre halálának 900. évfordulóján gr. Zichy Gyula kalocsai érdek elhatározta, hogy a külvárosi plébánia számára templomot épít, és azt Szent Imre herceg tiszteletére szenteli fel. A terveket Möller István nyugdíjas műegyetemi tanár készítette el. 1931. november 19-én, Árpádház Szent Erzsébet napján kezdődtek meg a munkálatok, és 1933. szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján szentelték fel. A templomot az építtető gr Zichy érsek áldotta meg, az ünnepségen a nagy tömeg mellett Erzsébet királyi hercegnő is megjelent.

A neoromán stílusú, háromhajós, bazilikális templom a Főszékesegyház elődjének, sorban a második székesegyház mintájára épült, a pénz hiánya miatt sajnos csak egy toronnyal, amely a főhomlokzat jobb oldalán áll. A templom széles bejárata fölött, falmélyedésben hármas ablak húzódik, a homlokzat csúcsán pedig egyszerű körablak. A torony 35 méter magas, három emeletes, bejárata kőkeretes, a hajó ereszvonala fölött ikerablakos, illetve tripla ablakos kiképzésű. A főhajó és mellékhajók közti magasságkülönbséget a két oldalhomlokzaton keskeny ablakok töltik ki. A szentély a főhajóval azonos szélességű, egyenes záródású.

Tágas belsejét kazettás mennyezet fedi, a bejárat fölött, a szegmensíves kórusépítményen áll az Angster József által 1936-ban épített, 2 manuálos, 16 regiszteres orgona. Három oltára van. A főoltár és fölötte lévő hatalmas méretű dombormű Szőnyi Szilárd budapesti szobrászművész munkáját dicséri. A dombormű azt ábrázolja, amint Szent Imre a neki megjelenő Boldogasszony és a gyermek Jézus előtt fogadalmat tesz. A szentély jobb oldalán áll Szűz Mária szobra, melyet hálából készíttetett az egyház, amiért oly szerencsésen átvészelte Kalocsa a II. világháborút. A bal oldali mellékhajó végében Veres Zoltánné alkotésa látható, a Jézus Szent Szívét ábrázoló fehérmárvány szobor. A templom legnagyobb művészi érdekessége a jobb oldali mellékhajóban kapott helyet, ez a szentföldi magyar kápolna mása. 1931. május 3-án ugyancsak gr. Zichy Gyula érsek szentelte fel Jeruzsálemben a sion-hegyi Dormitio-bazilikában a szentföldi magyar kápolnát, amelyet a szentföldre zarándokolt magyar zarándokok buzgólkodása állított. Ennek tökéletese mása található a templomban. Az oltárt Král Gyula fővárosi szobrászmester készítette. A fölötte lévő negyedgömb-kupolán ál-mozaik látható (a kápolna eredetijében igazi mozaik van), a Szűz Mária előtt hódoló Szent Istvánt, Szent Imrét, Szent Lászlót és Szent Erzsébetet ábrázolja. A többi berendezését helyi mesterek készítették. A színes üvegablakokat, amelyek Imre herceg életéből vett jeleneteket ábrázolnak, Ligeti Sándor készítette. A belső tér 33 méter hosszú, 17 méter széles és 14 méter magas.  

Öt harangja közül négy a toronyban, egy pedig a rokkanttelepi haranglábon van. A torony négy harangja közül a Szent Donát tiszteletére szentelt nagyharang valaha a Főszékesegyház tornyából szólt. Ez volt az egyetlen a Főszékesegyház harangjai közül, melyet nem vittek el hadi célokra. Ezt a 398 kg-os (7 mázsa 10 font), 90 cm alsó átmérőjű harangot hívták valaha a helybéliek "kongósnak" (valószínűleg jellegzetes "kongó" hangja miatt). Latin felirata magyarul így hangzik: "Johannes Kohl öntött engem Pesten 1773 évben. Szent Donát tiszteletére e harangot öntette és felszentelte gr. Batthyány József kalocsai érsek anno MDCCLXXIII". Tehát a Szent Donát harang a Főszékesegyházból került ide, miután 1922-ben az elhurcolt harangok helyébe újak készültek.

A többi harangot 1933-ban öntötte Boditsy Sándor Baján. A Szent Imre-harang 276 kg-os, 80 cm átmérőjű, 73 cm magas, feliratának részlete: "Szent Imre lelkét zendíti e méla harangszó, két eszmén csüggj, Istenen és hazán". A Szent István vértanú tiszteletére szentelt, 155 kg-os, 66 cm széles, 63 cm magas harang feliratának részlete: "Zengő hangjaimon száll mennybe a földi imádság, zengő hangjaimon szívbe az égi vigasz, búk, s örömök közt én kisérem a földi halandót s útja bevégeztén a temetőbe is én". A lélekharang Szent György nevét viseli, 75 kg-os, 52 cm alsó átmérőjű és 50 cm magas. A világháborúban elesett hősök emlékére készítette a Kalocsai Földmunkások Szövetkezete. Részlet a feliratból: "Isten parancsára hívlak zengve bongva, hétköznap munkába, vasárnap templomba."

A rokkanttelepi kisharang 47 kg-os, 42 cm alsó átmérőjű, Szent Imre nevét viseli. Az I. világháborúban elesett hősök emlékére készült Boditsy Sándor műhelyében, Baján 1929-ben.

Az eperföldi plébánia a kalocsai népművészet egyik legfőbb központja. Rengeteg értékes, hímzett miseruhát őriznek a plébánián, melyek közül néhányat a fényképeken láthatunk. Az eperföldi plébániához 5650 hívő tartozik, plébánosa Dr. Finta József pasztorális püspöki helynök, érseki tanácsos. Vasárnapi szentmisét fél 10 és 19 órakor mutatnak be. A templombúcsú november 5-én van.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc