Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Esztergom-Szentgyörgymező

Miklósffy- temetőkápolna, ravatalozó

 

Írta és fényképezte: Vizler Imre

 

            Klasszicizáló, szép arányú temetőkápolna, épült 1835-ben. Tervezője, építésze nem jegyzett.

A kápolna alaprajza négyszögű, az előtér és az egyenes záródású szentélyközelítően azonos alapterületű, míg a hajó ezeknél nagyobb méretű, téglatest alakú. A szentély falán lunetta. Lépcsősor vezet a bejárathoz, melyet két pár pilaszter övez. A bejárat fölött az építtető szándékát megörökítő vörös mészkőtábla, majd lunetta következik. A homlokzat timpanonban végződik, hasonlóan a szentélyhez.  Az előtér fölött huszártorony ül, csonkagúla alapzatú, félgömb végződésű toronysisakkal, gombján apostoli kettős kereszttel. A rossz megtartású zsalus toronyablakok félkörívesek, alattuk ugyancsak lunettával.

 

            A szentély oltárának menzája vörös mészkő, a retablón egy pár pilaszter között függ a fakeretbe foglalt, a sírbatételt ábrázoló –feltehetően – olajfestmény. (A kép a bezárt kápolna ajtajának egy kis nyílásán át készült.)

A bejárat fölötti emléktábla szövege: A felfeszített Üdvözítőnek dicsőségére, a fájdalmas Isten anyjának tiszteletére és elfelejthetetlen drága jó szülői áldott hamvainak emlékezetére építette Csik-Vatsartsi Miklósffy András 1835-ben.

 

            A kápolna déli falán márványtábla örökíti meg Somogyi Károly kanonok emlékét:

Somogyi Károly / esztergomi kanonok / 1811 – 1888 / életét a köznek egyházának hazájának / szentelte önzetlenül / megalapítója a róla nevezett szegedi / Somogyi Könyvtárnak / emlékének állítja a szentgyörgymezői / egyházközség melynek temetőjében / végakarata szerint eltemették.  

 

Irodalom

 

Genthon István: Magyarország műemlékei. Akadémiai K. Bp., 1951.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc