Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Kalocsa, Szent István-(jezsuita) templom

(Bács-Kiskun-megye)

Írta és fényképezte: Bajkó Ferenc

Az érseki város második legnagyobb temploma a jezsuita kollégium templomaként épült fel. Kalocsa mindig is iskolaváros volt. 1733-tól teológiai főiskola, 1760-tól pedig gimnázium működött itt, melyben piarista atyák oktattak kezdetben. A piaristák nagy pártfogói voltak az 1848-49-es Forradalomnak és Szabadságharcnak, ami miatt az iskolát elvették tőlük és a jezsuiták kapták meg. 1854-ben megnyílt a fiú-tanítóképző, majd később az iskolanővérek tanítóképzője. Ebben az időben vetődött fel egy templom építése a jezsuiták és az iskola számára. A Szent István királyról elnevezett római katolikus templom mai valóságában 1860-ra készült el, ez év szeptember 29-én szentelte fel Nehiba János püspök. Építtetője Kunszt József volt. A terveket Karl Rösner bécsi építészmérnök készítette el. Kivitelezője Koczka Ferdinánd kőműves és Lacza János ácsmester volt. 1890-ben Haynald Lajos bíboros-érsek kezdeményezésére renoválták a templomot.

A kelet-nyugat tengelyben épült, neogótikus templom 55 méter magas tornya a homlokzatba illeszkedik. Bélletíves bejárata fölött csúcsíves kórusablakot láthatunk. A toronyóra fölötti háromszögű oromzat szélein 1-1 fiatorony magasodik. A harangtornyot szürke színű, hegyes toronysisak zárja a tetején toronygombbal és kereszttel. A torony alatti bejárattól balra, kicsi kápolnában a Piéta-szobor, tőle balra a kommunisták rongálásait ma is őrző Úti Mária festmény látható (Szűz Máriát ábrázolja a gyermek Jézussal).

A háromhajós belső tér gótikus keresztboltozatokkal fedett. A boltszakaszokat karcsú pilléreken nyugvó diadalívek választják el egymástól. A padokat és az oltárasztalt egy kalocsai jezsuita szerzetes faragta. A faszobrokat és az oltárképek ornamentikáit Karl Rösner bécsi mester készítette. Színes ablakai Kraczmann E.-től valók, Szent István életének egy-egy mozzanatát ábrázolják. Az oltárképeket Dobyaschofsky Fr. Festette. A főoltárképen Szent István felajánlja az országot Szűz Máriának. 1880-tól kezdve minden év június havában Jézus Szent Szíve képre cserélik ki (tudni illik, a kalocsaiak ősidőktől fogva nagy Jézus Szíve tisztelők voltak). Négy mellékoltára közül a két szentélyfelőli a Szeplőtelen Fogantatást, illetve Szent Józsefet ábrázolja a kisded Jézussal. A másik két mellékoltár egy-egy jezsuita szentet: Loyolai Szent Ignácot, illetve az ifjú Szent Alajost ábrázolja. A padokban 168 ülőhely foglalható el. Freskói nincsenek, a falak sárgás színűek. A szentély üvegfestésű ablakai és gránit- terázzó burkolata a már említett Haynald Lajos érsek nagylelkű adománya. A kóruson elhelyezkedő orgonát a pécsi Angster József orgonagyára készítette 1877-ben. 1935-ben átépítették, 2 manuálos, pedálsoros, 13 regiszteres, pneumatikus hangszer.    

Tornyában négy harang van, melyek közül csak a két nagyobbik van villanymotorral felszerelve. A 600 kg-os Szent Mátyás-harangot a bajai Heller János öntötte 1856-ban. Felirata szerint Mátyás apostol védőszent tiszteletére Baja város készíttette Bartók Mátyás egykori bajai plébános mostani kanonok segítségével. 500 kilós harangja Szűz Mária nevét viseli, szintén Heller János öntötte 1859-ben. Kunszt József kalocsai érsek adományozta. További két harangját Boditsy Sándor öntötte Baján 1930-ban. A Szent Imre harang 400 kg-ot nyom, felirata: "Magyar ifjúság védelmezőjének Szent Imre tiszteletére Szent Imre évében..." 200 kg-os legkisebb harangja Szent József tiszteletére készült a háborúban elesett hősökért.

A templomot a jezsuita rendház és a gimnázium veszi körül. A rendházhoz jelenleg 2 fő tartozik. A Szent István templomigazgatóság a Belvárosi Plébánia része, templomigazgatója Ivó József tiszteletbeli kanonok, ny. plébános. A templom azóta, hogy felépült, Jézus Szíve- búcsújáróhely. Templombúcsút Jézus Szíve ünnepén és augusztus 20-án tartanak.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc