Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Békésszentandrás, református templom

1719-ben érkeztek a kabai reformátusok a török időkben elnéptelenedett településre. Használatukba vették a 15. századi, régi, romos templomot, melyet felújítva 1728-tól 1746-ig használtak. 1746-ban a falu földesura a templomot visszaadta a katolikusoknak, ez a templom a mai katolikus templom Békésszentandráson. Volt a faluban még egy elhagyatott kis templom, az evangélikus tótoké, akiket már korábban elűztek a faluból, ezt kapták meg a reformátusok. Kibővítették, rendbehozták, és ebben tartották istentiszteleteiket mai templomuk felépüléséig.

A ma is álló, késő barokk stílusú templom a neves kecskeméti építész, Fischer Ágoston tervei szerint készült el 1803 és 1808 között a régi evangélikus imaház helyén. 1863-ban a talajmechanika miatt a falak megrepedeztek. 1891-ben földrengés rázta meg a települést, a falak tovább repedeztek, ezért anker vasakkal oldották meg a falak további repedezését. 1905-ben a hajó új zsindelyfedést kap. 1910-ben Veres Károly nagyszalontai ácsmester munkája nyomán új, díszes toronysisak készül, melyet rézzel fednek, s elkészül a toronyóra is. 1933-ban a zsindelyfedést vöröspalára cserélik.

Tornya 30 méter magas, amelyben két harang található. A nagyobbik 163 kg-os, és a Budapesti Ecclesia Harangművek öntötte 1924-ben. Felirata: „Légy hű mindhalálig. Isten dicsőségére felejthetetlen hitvese szül. Hajas Boriska emlékére öntette Marjay Géza lelkész…” A 95 kg-os harang felirata: „Isten dicsőségére készítette Karsay László és neje 1927-ben. Újraöntette a békésszentandrási gyülekezet, Ducsák István őrszentmikIósi harangöntőveI 1970-ben”. A kisharang szól delente, illetve vasárnap fél 9-kor. A két harang egyszerre pedig vasárnap 9-kor szól együtt az istentisztelet kezdetét jelezve.

A templom tömegéből a torony jelzésszerűen előre lép, oldalhomlokzatán az ablakok szegmensívesek, és változatos méretűek, míg a főhomlokzat és az oldalsó bejárati előcsarnok nyílásai téglalap alakúak. Az órapárkányos torony négyszintes, harangház-ablakai szegmensívesek. A templom a toronnyal átellenes végében egyenesen záródik lekerekített sarkokkal. Belsejében kb. 450 ülőhely van, amely összetevődik a hagyományos templomi padokból, és a két karzaton lévő lócákból. A berendezés copf stílusú. Szélessége 13, hossza 26 méter. A templomot négyboltszakaszos csehsüveg-boltozat fedi, melyeket duplahevederes boltívek választanak el. A hevederek egy-egy fal menti, vastag pillérbe futnak. A padló téglából készült. A templom két keskeny végében kőkarzat húzódik, a bejárattal szemben lévőn épült fel az 1 manuálos, 8 regiszteres, melyet a szegedi mester, Kisújszállási Kováts János épített 1844-ben. Az orgona készült Szakál Pál közbirtokos adományából.

Békésszentandráson jelenleg 460 református lakos él, istentiszteletet vasárnap 9 órakor tartanak. Lelkipásztora dr. Dobos Ágoston.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc