Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Pestszentlőrinc, Havanna-telepi

 

Szent László plébániatemplom

 

 

Története

A ’70-es években épült lakótelepi panelházak tengerében kicsiny templom és plébánia húzódik. Története szorosan egybefűződik a Havanna-lakótelep elődjének, az Állami-lakótelep történetével. Ezen a területen ugyanis a főváros egyik legnagyobb nyomorúságú lakóövezete terült el. Szükségük volt Isten közelségére, mert csak benne találhattak vigaszt nyomorúságukra. Az Állami-telep vezető gondnoka, Forgács Ferenc és dr. Walter József püspöki titkár indították el a templomépítés ügyét. 1934. április 27-én az itt élők megalapították az Oltáregyesületet. Az építési munkálatok 1934. május 1-én kezdődtek. Az eredeti tervekben csupán egy kis kápolna szerepelt, amely az idők folyamán fokozatosan templomi formát öltött. A főhajót két oldalhajóval toldották és toronnyal látták el. Az első szentmisét 1934. december 8-án mutatta be Szabó László hitoktató. A torony 1935. május 19-én készült el. Felszentelését 1935. június 29-én végezte Wimmerth Béla prelátus. 1946 óta önálló plébániával rendelkezik a templom. A lakótelep építése idején veszélybe került templom megmenekülése Somogyi László plébánosnak, vagy ahogy a helybéliek hívták, Laci bácsinak köszönhető, akire mindmáig hálával emlékezik a közösség

 

 

Leírása

Fanta István által tervezett templom külseje és belseje rendkívül egyszerű kialakítású. A főhajó kelet-nyugat tengelyű, két oldalán alacsonyabb mellékhajók, a nyugati oldalon pedig szentély húzódik. Keleti főhomlokzata előtt keskenyebb és alacsonyabb bejárati előcsarnok húzódik, melynek tört íves tagolású oromzata van. Alacsony, kupolásan záródó tornya a főhomlokzat bal szélén áll, harangház-ablaka félköríves záródású. Harangjainak száma 3.

Belseje tisztán áttekinthető tér, melyet a szentély és a kórus felől korinthoszi lizénák tagolnak. Mennyezete sík, vakolt. A főoltárkép Szent László legendáját vetíti elénk, fölötte feszületet látunk. A szentélytől jobbra Szűz Mária, balra Szent József és a kisded Jézus szobra látható. A bejárat felöli oldalon Szent Antal és Krisztus Király szobra áll. Értékes még az északi oldalhajó színes üvegablaka, amely azt ábrázolja, amint Szent István felajánlja a koronát Máriának. A bejárat feletti kóruson elektromos orgona kapott helyet.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc