Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Fényképezte: Zsoldosné Ámon Klára Küldte: Czini Tibor

V. Ferdinánd koronázása:

Pozsony, Szent Márton-dómtemplom

(Felvidék)

         A gótikus Szent Márton-dóm Pozsony legjelentősebb építészeti remeke.Ezen a helyen már épült templom 1221-ben védőszentje Szent Megváltó volt, de az 1270-es években II.Ottokár cseh királlyal vívott kűzdelmeg (háború) során tönkrement. A jelenlegi dómot az 1300-as évek elején alapozták háromhajós, gótikus bazilikának. Mindhárom hajója egyforma magas. A torony eggyúttal őrtorony is volt, mivel a vársánc mellett állott. A templomfal és a torony idővel elvesztette várvédő jellegét, a dóm új szentélyt, oldalkápolnát, déli előcsarnokot kapott.

 

         Két évszázadig folyton épült, idővel reneszánsz elemekkel bővült, 1510-ben Bakócz Tamás püspök is építetett hozzá új részeket. Az építők egymást váltó nemzedékei között sokan működtek itt olyanok is, akik a bécsi Szent István-dómot vagy a prágai Szent Vitus-székesegyházat építették. 1732-1734-ben készült el a Szent János-kápolna. A dóm szobrainak, domborműveinek jelentős részét Donner György Rafael, a kiválló barokk szobrász alkotta. A nagy művész tíz, igen termékeny esztendőt töltött Pozsonyban. A dóm azonban csak 1895-ben kapta meg mai, végleges alakját. Legutóbbi felújjítása 1951-1975 között történt.

 

         Neogótikus tornya 85 méter magas. Tetején három mázsa súlyú, aranyozott királyi korona csillog, annak emlékére, hogy 1563-1830 között itt koronázták a magyar királyokat, királynékat. A 11 király és 8 királyné nevét a szentély bal oldalán márványtábla érzi. A sor Miksával kezdődik, V.Ferdinánddal végződik, valamennyi a Habsburg-családból származott.

 

         Az eredeti gótikus berendezésből megmaradt három kép a szentély déli falát díszíti. A bronz keresztelőkút 1403-ban , a szentségtartó 1517-ben készült. Szent Márton erklyéit a főoltár fölötti ezüstkoporsó őrzi. Donner Rafael remeke Szent Márton ólomból öntött, huszárcsákóval, huszármenetében ábrázolt lovas szobra s Esterházy Imre érsek térdeplő márványszobra. A gótikus Szent Anna – kápolnában látjuk az Academia Istropolitana alkancellárjának , Schomberg György prépostnak sírkövét (1470). E kápolna neogótikus oltárának éke egy reneszánsz Pietá. A székesegyház kriptájában nyugszik számos érsek, püspök s a gróf Pálffy család több tagja mellett Pázmány Péter, valamint Esterházy Imre is.

 

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc