Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Dunaföldvár, evangélikus templom

(Tolna megye)

Dunaföldváron a reformáció tanai a 16. század közepétől kezdődően terjedtek el, amiben Sztárai Mihálynak, a híres éneklő prédikátornak volt nagy szerepe. Neki köszönhetően jött létre az evangélikus gyülekezet Dunaföldváron. A hercegszőlősi zsinatot kövezően a Dunaföldváriak a reformáció kálvini ága mellett kötelezték el magukat. A 19. század elején kezdett ismét éledezni az evangélikus hit, mígnem 1827-ben anyagyülekezetté szerveződött, korábban Paks filiája volt. Az anyakönyveket 1829-től vezetik. Temploma 1903 és 1904 között épült neogót stílusban, felújítása nemrég készült el.

A dombtetőn a város fölött magasodó templom homlokzat előtti tornya 27 méter magas. A toronyajtó, illetve valamennyi ablak csúcsívesen záródik. A harangház fölött a toronyfalazat órapárkánnyal zárul, majd hatszögű gúlasisak fedi le a tornyot, melynek tetején toronygömb és kereszt magasodik. A templom a középkori templomok tagoltságát követi, hiszen tágasabb hajóra és összeszűkülő szentélyre oszlik. A kelet felé néző szentély a nyolcszög három oldalával záródik. A falakat mind az ablakok között, mind a torony sarkain hosszúkás, vékony támpillérek kísérik. A hajó kívül 15 méter magas, a szentély magassága pedig 11,5 méter. Egyetlen harangja 325 kg-os, Seltenhofer Frigyes öntötte 1903-ban. Két kisebb harangja az I. világháború áldozata lett.

Belseje egyhajós teremtemplom, legnagyobb értéke a tisztaság, a világosság, az áttekinthetőség, melyet még fokoz a falak fehér színe. A csúcsíves, fiókos dongaboltozatos Rabitz-mennyezettel fedett hajó 15X10 méteres, a szentély 10X4,5 méteres. A bejárat felett karzat épült. Orgonája nincs, csak harmónium. A vörösmárvány szószék a szentély felöli utolsó pillérnél áll. Az oltárkép a Gecsemáné-kertben imára boruló Jézust ábrázolja.

Dunaföldvár a hívek fogyatkozása miatt 1980-től 2004-ig megszűnt anyagyülekezet lenni. Utolsó helyben lakó lelkésze Mihácsi Lajos volt, aki 32 éven át szolgált itt. Eleinte Paksról, a 90-es évek végétől pedig Dunaújvárosról látták el a lelkészi szolgálatot. 2004 a reményteli újrakezdés éve volt, így ma ismét önálló egyházközséget alkot, lelkésze Molnár Iván. 2001-ben a város 9145 lakosából mindössze 152-en vallották magukat evangélikusnak.

 

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc