Kezdő oldal | Összes templom | Templomok települések szerint | Templomok vallások szerint | Harangok

Budapest, kispesti evangélikus templom

Írta és fényképezte: Bajkó Ferenc

Az akkor még maroknyi kispesti evangélikus lakosokat Masznyi Sámuel tanító gyűjtötte először egybe a Hunyadi utcai általános iskolába 1894-ben. A hívek Melis János Deák téri segédlelkész támogatásával elhatározták, hogy Kispest és Szentlőrinc evangélikusai önálló gyülekezetet alapítanak a rendszeres lelki gondozás érdekében. 1894-től a Deák téri gyülekezet fiókegyháza lett, az első istentiszteletet 1895 karácsonyán tartották meg a Fő utcai iskolában. A templom és paplak számára szánt telket 1901-ben adományozta Kispest községe, ám azok felépülésére még sokáig nem került sor. 1907-ben önálló lelkészi állás létesült. Az első lelkész, Máté Károly beiktatása a szomszédos református templomban történt meg 1908 februárjában. 1918-ban a vörösök betiltották az iskolai istentiszteleteket, ettől kezdve egészen a templom felépüléséig a szomszédos református templom adott helyet az istentiszteleti alkalmaknak. Az anyagyülekezetté szerveződés szándéka 1913-ban fogalmazódott meg, de a háborús nehézségek miatt ez csak 1922-ben válhatott valóra.

A gyülekezet által már régóta megálmodott templom alapkőletételére csak 1924. június 9-én kerülhetett sor, a felszentelést Raffay Sándor püspök végezte 1927-ben. Sajnos a nagy inflációk miatt az építkezés után eladósodott az egyházközség, ami miatt a templom előtti, mára már elbontott bazársor és a harangozólakás tulajdonjoga a város birtokába került. Emiatt épülhetett a templom kerítése mellé a máig ott éktelenkedő gáznyomás szabályozó gépház. A tervezett parókiás ház mindmáig nem épült fel, 1936-ban a gyülekezet egyik lelkes tagja az egyházra hagyta Nagysándor József utcai lakását, ebben található jelenleg is a parókia.

A templomot a nagy evangélikus templomépítő, Sándy Gyula tervezte magyaros reneszánsz stílusban kelet-nyugati hossztengellyel. Külsején a főként felvidéki reneszánszból való díszítőmotívumok, falkiképzések hangsúlyosak. Ilyenek jelennek meg a tornyok fallezárásaként, illetve az oldalhomlokzati falak tetején. Harangtornya a templomhajó magasságához viszonyítva nagyméretű, így a templom már messziről szembetűnik. Mint ahogy Sándy összes templomán, úgy a kispestin is az „Erős vár a mi Istenünk” mondás tükröződik az építészeti megjelenésben. Többek közt a kör alaprajzú, bástyaszerűen kialakított lépcsőtornyok is ezt szimbolizálják. Az épület legmegragadóbb elemei a torony rácsos ablakai alatt és a templom oldalán végigfutó, piros színű, indás, népies motívumok, amelyek sgraffito festőtechnológiával készültek. Maga, a templom téglalap alaprajzú, nyugati oldalán csatlakozik hozzá a szűkebb és alacsonyabb oltártér. Az apszishoz kétoldalt egy-egy sekrestye csatlakozik, közülük a bal oldali a lelkészi hivatalnak ad helyet.

A templombelső két részre tagolódik. A toronyajtón belépve az orgonakarzat alatti, üvegajtókkal leválasztott kis imaterembe lépünk, ez egy egyszerű oltárral és székekkel van berendezve. Az üvegajtón át a 228 ülőhelyes, tágas belsőbe jutunk. Hossza 23,5 méter (a karzat alatt: 5,5 m, a hajó+szentély: 18 m), szélessége 13 méter. A trapézszerűen záródó mennyezetet kék színűre festett kazetták díszítik. A teljes belső berendezés 1927-ből való. A figyelmet felkeltik a szép, színes, bibliai idézettel ellátott ablakok és a díszes csillárok. A hajót a keskenyebb oltártértől diadalív választja el, melyen bibliai szimbólumokat látunk, ezek szintén sgraffito technológiával készültek. Az oltárkép a Gecsemáné kertben imára boruló Jézust ábrázolja, Farádi Veres Iza alkotása. Az orgona 2 manuálos, pedálsoros, 20 regiszteres és Angster József és fia készítette Pécsett 1927-ben. A templom utolsó renoválása 1984-ben történt.

Három harangja van, mindhármat Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1928-ban. A nagyharang 600 kg-os, alsó átmérője 107 cm, felirata: ”A kispesti ág hitv. ev. egyház Thököly Imre fejedelem emlékére öntette.” A középső harang 200 kg-os, 70 cm átmérőjű, Masznyi Sámuel és családja adományozta. Az 50 kg-os kisharang szép csilingelő hangon szól, 43 cm-es az átmérője. Külsején Jézus domborműve látható, alatta felirat: „Erős vár a mi Istenünk”.

Negyedik, 400 kg-os harangját a II. világháborúban elvitték, hogy ágyút öntsenek belőle, lengetőszerkezete mindmáig a toronyban van.


A nagy- és a lélekharang


Balról jobbra csökkenő sorrendben a három harang

A kispesti evangélikus egyház jelenleg, a népszámlálás szerint valamivel több mint 1400 főt számlál (2,2%), ebből kb. 210-en egyháztagok. Vasárnap 8 órakor Wekerle-telepen, az ottani református templomban, 10 órakor pedig az evangélikus templomban tartanak istentiszteletet, utóbbin kb. 70-120 fő szokott részt venni. A gyülekezet jelenlegi lelkésze Széll Bulcsú.

Minden jog fenntartva! A weboldalakon található dokumentumok másolása és felhasználása csak a szerkesztő írásos engedélyével, és az engedélyben leírtak betartásával lehetséges.

Webmaster: Bajkó Ferenc